Poziv za učešće na treningu: Razvoj komunikacione strategije

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori organizuje trening na temu Razvoj komunikacione strategije. Cilj ove obuke je da učesnici povećaju svoje znanje i ojačaju svoje vještine u ključnim aspektima izgradnje odnosa s javnošću, segmenata i koraka u razvoju komunikacione strategije. Učesnici/e će se takođe upoznati sa alatima za njihovu primjenu u cilju […]

Budimo humani – Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore. Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer […]

Poziv za učešće u programu za razvoj mreža i koalicija

Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori I Modul: 27-28. maj 2021. godine II Modul: 2-4. jun 2021. godine U cilju jačanja  učinkovitosti rada OCD-a i rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije Resursni centar realizacije program obuke Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Do sada su realizovana dva […]

Otvoren poziv za OCD: Podrška vidljivosti na zahtjev

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori objavljuje Poziv za OCD da se prijave za PODRŠKU VIDLjIVOSTI NA ZAHTJEV Poziv za prijave je otvoren od 18.05. do 28.05. 2021. godine. Podrška vidljivosti na zahtjev je fleksibilna i ciljana podrška rješavanju potreba OCD koje se tiču komunikacija i vidljivosti. Cilj ove projektne aktivnosti je da […]

Poziv za OSI za dostavljanje tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije

CRNVO objavljuje poziv za osobe sa invaliditetom iz Crne Gore za dostavljanje kratkih tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije. Tekstovi bi trebalo da obuhvate lične primjere učešća OSI u raznim inicijativama, pokretima, ali i drugim oblicima aktivnog građanstva, koji će pokazati da svaki pojedinac može i treba učestvovati u promjenama koji čine naše […]

Poziv za trening

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ovaj trening ima za cilj da osobe sa invaliditetom povećaju stepen informisanosti o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka (kroz učešće na javnim […]

Poziv za obuku za manje razvijene OCD na temu Strateško planiranje.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2021. godinu organizuje obuku za manje razvijene OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom […]

Godišnje istraživanje o procjeni organizacija civilnog društva za smjernice civilnog društva 2020

na linku : https://forms.gle/3SJndsZnvvu1RaDN6  možete popuniti anketu koja je dio godišnjeg istraživanja o procjeni organizacija civilnog društva. Za popunjavanje ankete vam neće trebati više od 15 minuta, a podijeljena je na četiri kratke oblasti. Nalazi istraživanja podržaće Godišnju procjenu stanja omogućavajućeg okruženja i kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i u Turskoj, u odnosu na Smjernice […]

Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju”

Poštovane koleginice i kolege, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ovaj trening ima za cilj da osobe sa invaliditetom povećaju stepen informisanosti o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka (kroz učešće na […]

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje KONKURSza podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, […]