Poziv za obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”. Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta upravljačke strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se fokusira na osnovne principe […]

Canva tutorijal

🌟 Sjajna vijest za sve neprofitne organizacije! 🌟 ✍️Predstavljamo vam  tutorijal koji vam pomaže da maksimalno iskoristite Canva Premium – potpuno besplatno! 📞Za bilo kakva pitanja ili dodatnu pomoć, stojimo vam na raspolaganju. 🎨Učinite vašu misiju vizuelno nezaboravnom! 🎨 Ovaj tutorijal je nastao u sklopu projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza III”, koji Centar […]

POZIV ZA UČEŠĆE U PROGRAMU IZGRADNJE KAPACITETA ,,RAST GRASSROOTS ORGANIZACIJA”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva manje razvijene organizacije civilnog društva koje djeluju na lokalnom nivou da prijave svoje predstavnike/ce za učešće u programu izgradnje kapaciteta ,,Rast grassroots organizacija”.  Cilj ovog programa je podrška organizacionom razvoju grassroots organizacija i obuhvatiće set obuka u cilju jačanja njihovog društvenog uticaja u zajednici.  Polaznici/ce programa će imati […]

Informativni karavan Podgorica

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana i građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana i građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih […]

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom. Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  u oblasti pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku […]

Informativni karavan Bijelo Polje

Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama […]

Upitnik o stanju podsticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2023. godinu

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa kolegama iz Balkanske mreže za razvoj civilnog društva godinama unazad prati razvoj civilnog društva u regionu, uključujući i okruženje za rad organizacija civilnog društva. U okviru redovnog istraživanja “Monitoring matrica za praćenje podsticajnog okruženja organizacija civilnog društva” za 2023. godinu, sprovodimo i anketu. Anketa prikuplja informacije o […]

Informativni karavan Nikšić

Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije […]

Informativni karavan Kolašin

Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama […]

Poziv za obuku”Pisanje projekata za domaće fondove”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za domaće fondove. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava i opština, kroz teorijski i praktični rad. Za pohađanje obuke […]