Poziv za predstavnike OCD u oblasti praćenja Poglavlja 23

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO ) poziva zainteresovane predstavnike OCD da se prijave za učešće na programu obuke za praćenje Poglavlja 23 Cilj Cilj obuka je da predstavnici/e OCD steknu znanja najprije o sadržaju Poglavlja 23 a onda i da osnaže kapacitete za monitoring, kako bi   pratili  ispunjavanje mjerila za Poglavlje 23. Učesnici […]

Oglas za posao

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) oglašava  potrebu za 2 programska asistenta u programima: – jačanje kapaciteta NVO – istraživanja i analize CRNVO je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Radimo na razvoju civilnog društva, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Sarađujemo sa NVO, državnom i lokalnom upravom, Skupštinom,  političkim partijama, medijima,  preduzećima. Nudimo mogućnost rada u […]

Budimo humani – Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore. Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer […]

POZIV ZA REGIONALNU RADIONICU O PARTICIPACIJI ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU CRNE GORE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje javni poziv za učešće uRegionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu Crne Gore koja će se održati u Baru Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva sve zainteresovane građanke, kao i predstavnice nevladinih organizacija, političkih partija i organa lokalne samouprave u opštinama Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, […]

POZIV ZA POLAZNIKE ŠKOLE AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  poziva mlade od 18 do 30 godina, sa teritorije cijele Crne Gore, da se prijave za učešće u ,,ŠKOLI AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE“ Cilj Škole je približavanje koncepta građanskog aktivizma i osnaživanje mladih za veće učešće i doprinos u procesima oblikovanja i primjene javnih politika u Crnoj Gori. Polaznici […]

Regionalni forum „Odgovor i prilagodljivost organizacija civilnog društva“/ Regional forum “Civil society organizations response and adaptability “

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na naš regionalni forum „Reakcija i prilagodljivost organizacija civilnog društva“. Forum će se održati onlajn 29. marta 2022.Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vrijeme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, […]

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Beranama

Poštovane/i predstavnice/i organizacija civilnog društva u Beranama, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete događaju ,,Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Beranama“ koji će biti organizovan 23. marta 2022. (srijeda) u PR sali Sportskog centra, ulica Đačka bb, Berane, u terminu od 11 -13h. Cilj ovog događaja je obezbjeđivanje što veće dostupnosti help desk […]

Regionalni forum „Uticaj COVID-19 na ekonomiju sa posebnim fokusom na socijalnu ekonomiju“

Pozivamo vas na regionalni forum „Uticaj COVID-19 na ekonomiju sa posebnim fokusom na socijalnu ekonomiju“. Forum će se održati onlajn 28. februara 2022.Ovaj forum je organizovan u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i odgovora politike u vrijeme krize“ koji sprovode Partners Albania for Change and Development, Macedonian Center for International Cooperation, Center for Civic […]

POZIV PREDSTAVNICIMA ROMSKIH I EGIPĆANSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama-Phiren Amenca“ pozivaju predstavnike romskih i egipćanskih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unaprjeđenja položaja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki na lokalnom nivou, da se prijave za učešće na obukama; ,,Građanski aktivizam i mehanizmi učešća Roma/kinja i Egipćana/ki u donošenju odluka” ,,Monitoring […]

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Tivtu

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da prisustvujete događaju ,,Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Tivtu“ koji će biti organizovan 4. februara 2022. (petak) u sali C15 Opštine Tivat, u terminu od 11 -13h. Cilj ovog događaja je obezbjeđivanje što veće dostupnosti help desk usluga nacionalnog i lokalnih resursnih centara organizacijama civilnog društva u Tivtu. […]