Upitnik o stanju podsticajnog okruženja za rad organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2023. godinu

Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa kolegama iz Balkanske mreže za razvoj civilnog društva godinama unazad prati razvoj civilnog društva u regionu, uključujući i okruženje za rad organizacija civilnog društva.

U okviru redovnog istraživanja “Monitoring matrica za praćenje podsticajnog okruženja organizacija civilnog društva” za 2023. godinu, sprovodimo i anketu. Anketa prikuplja informacije o vašim iskustvima o ključnim aspektima okruženja koje omogućava nesmetan rad, uključujući pitanja o osnovnim pravima i slobodama, organizacionoj i finansijskoj održivosti i saradnji civilnog društva sa vlastima. Cilj istraživanja je bolje razumijevanje izazova sa kojima ste se suočili u protekloj godini, omogućavajući odgovorno i zasnovano na dokazima zalaganje za unaprjeđenje politika i praksi u vezi sa civilnim društvom u Crnoj Gori, stoga je vaš doprinos od neprocjenjivog značaja.

Anketu možete popuniti na sljedećem linku: https://forms.gle/fdnRgf2tZZrpF5FS6


Istraživanje se sprovodi u okviru Regionalnog Hub-a za razvoj civilnog društva koji sprovodi Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (BCSDN), a finansira Sida. Nalazi ove ankete će biti korišćeni za izradu Monitoring matrice za podsticajno okruženje za razvoj civilnog društva, koji će biti objavljen do kraja juna 2024. godine.
Podaci prikupljeni ovom anketom su povjerljivi i biće korišćeni na strogo anonimnoj osnovi. Vaši pojedinačni odgovori neće biti povezani sa vašom organizacijom i biće prijavljeni na zbirni način zajedno sa odgovorima drugih učesnika. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica u vezi sa etičkim pitanjima, kontaktirajte Petra Kneževića na petar.knezevic@crnvo.me.


Hvala vam puno na izdvojenom vremenu!

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana