CRNVO

Javni pozivi

Otvoreni pozivi

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma
ROK: 19/04/2021

Na linku https://mup.gov.me/vijesti/242808/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-eksplozi.html možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici
ROK: 19/04/2021

na linku https://msp.gov.me/vijesti/242793/Javni-poziv.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija  

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
ROK: 19/04/2021

Na linku https://www.eu.me/javni-poziv-za-nvo-za-predlaganje-clana-ice-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-24-pravda-sloboda-i-bezbijednost/ možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, koji je objavila  Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 23/04/2021

Na linku https://mif.gov.me/vijesti/242916/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Predloga-Fiskalne-strategije-Crne-Gore-2021-2024-godine.html možete pogledati Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima  za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine, koji je uputilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Predloga fiskalne strategije trajaće do 23. aprila 2021. godine.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”
ROK: 26/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=424 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedloge sektorskih analiza dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na e-mail: milena.ivanovic@mna.gov.me, najkasnije do ponedeljka, 26. aprila 2021. godine.

 

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini
ROK: 28/04/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/242934/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblasti-umjetnos.html možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno s 28. aprilom 2021. godine

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022.
ROK: 29/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=422 možete pogledati Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022., koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenog dokumenta trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 29/04/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/242744/JAVNI-POZIV.html možete pogledati Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je dvadeset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG
ROK: 30/04/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://www.skupstina.me/index.php/me/predsjednik/item/5141-javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-savjeta-rtcg  možete pogledati  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG, koji je objavila Skupština Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 40 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Prethodni pozivi

Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 07/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=409 možete pogledati Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javna rasprava će trajati do 7.04.2021. godine.

Javni poziv NVO-ima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.
ROK: 31/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na inku http://www.eu.me/mn/press/saopstenja/item/4369-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-cetiri-predstavnika-ce-za-clana-cu-operativnog-tijela-za-sprovodenje-strategije-informisanja-javnosti-o-pritupanju-crne-gore-eu-2019-2022 .

Možete pogledati  Javni poziv NVOima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača
ROK: 22/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=408 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 06.03 do 22.03.2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama
ROK: 19/03/2021

Na linku https://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/240881/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-javnim-o.html   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 19.03.2021. godine

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
ROK: 03/03/2021

Na linku http://bar.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-kandidata-kinje-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nvo/  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koji je uputila Opština Bar.

Rok za predlaganje kandidata je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022
ROK: 02/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=393  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce začlana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022, koji je objavio Generalni sekratarijat Crne Gore.

 

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU
ROK: 01/03/2021

Na linku https://gsv.gov.me/vijesti/239461/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Godisnjeg-programa-rada-vlade-za-2021-godinu.html  možete pogledati JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU, koji je uputio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Godišnjeg programa rada Vlade za 2021, trajaće do 1. marta 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju
ROK: 27/02/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/239249/JAVNI-POZIV-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-Radnom-tijelu-za-izradu-Predloga-zakona-o-visokom-obrazovanj.html  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u  Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 21/02/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/239225/JAVNI-POZIV-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-u-radnom-tijelu-za-izradu-Nacrta-Zakona-o-nadzoru-veleprodajno.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

 

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija
ROK: 10/02/2021

Poštovane koleginice i kolege,

 

Na linku https://niksic.me/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-dva-clana-prdstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija/  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u  Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji je uputila Opština Nikšić.

 

Rok za dostavljane prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 10.02.2021. godine)

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana