CRNVO

Javni pozivi

Prethodni pozivi

Javni pozivi//MRS
ROK: 06/06/2024

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1307  Javni poziv nevladinim organizacijama o Nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica sa invaliditetom

Javne konsulatcije će trajati 15 dana, do 6. juna 2024.

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1306  Javni poziv nevladini organizacijama o Nacrtu sektorske analize za oblast društvena briga o djeci i mladima

Javne konsulatcije će trajati 15 dana, do 6. juna 2024.

Javni pozivi/MPNI
ROK: 04/06/2024
Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-opsti-zakon-o-obrazovanju-i-vaspitanju  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju . Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-priprema-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-gimnaziji  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gimnaziji. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva. 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-zakon-o-nacionalnom-okviru-kvalifikacija Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-zakon-o-obrazovanju-odraslih Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-zakon-o-priznavanju-inostranih-obrazovnih-isprava-i-izjednacavanju-kvalifikacija Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnoj  grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-zakon-o-nacionalnim-strucnim-kvalifikacijama Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnu grupu za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama.  Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-zakon-o-strucnom-obrazovanju  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnoj grupi za pripremu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stručnom obrazovanju. Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv za predlaganje 5 predstavnika/ca nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom
ROK: 17/05/2024
Na   linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-5-predstavnika-ca-nevladinih-organizacija-lica-sa-invaliditetom-za-clanove-ice-savjeta-za-prava-lica-sa-invaliditetom   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje 5 predstavnika/ca nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom ,koji je uputilo  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.
Rok za dostavljanje predloga je 17. maj 2024. godine.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine
ROK: 09/05/2024
Na   linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-clanicu-radne-grupe-za-izradu-strategije-za-interkulturalizam-i-drustvenu-koheziju-2025-2028godine možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana/članicu Radne grupe za izradu Strategije za interkulturalizam i društvenu koheziju 2025 – 2028.godine,  koji je objavilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o stalnom sezoncu
ROK: 09/05/2024
Na   linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-5   možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o stalnom sezoncu ,  koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja .
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi/MLJMP
ROK: 07/05/2024
Na  linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-rodne-ravnopravnosti-3  Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Rodne ravnopravnosti. Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-lgbti-osoba-3  Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava LGBTI osoba.  Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-manjina-3  Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava manjina. Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom-3 Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom. Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastite-prava-roma-romkinja-i-egipcana-egipcanki-3 Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštite prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki.  Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-interkulturalizam  Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize – Interkulturalizam. Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 22.04.2024. godine zaključno sa 07.05.2024. godine

 

 

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2025. godini za oblast inkluzivnog obrazovanja
ROK: 06/05/2024

Na  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-sektorska-analiza-za-oblast-inkluzivnog-obrazovanja  možete pogledati Javni poziv  zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2025. godini za oblast inkluzivnog obrazovanja koji je objavilo  Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija.

Rok za dostavljanje komentara  je do 6. maja 2024. godine.

Javni pozivi/sektorske analize
ROK: 03/05/2024
Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-priprema-sektorske-analize-za-oblast-inovacija  Javni poziv za NVO - priprema sektorske analize za oblast inovacija

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog javnog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-priprema-sektorske-analize-za-oblast-nauke  Javni poziv za NVO - priprema sektorske analize za oblast nauke

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog javnog poziva.

Na linku https://eusluge.euprava.me/ePartiJavni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu V Nacionalnog izvještaja o sprovođenju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije)
ROK: 03/05/2024
Na   linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1233 možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za rad u radnom tijelu za izradu V Nacionalnog izvještaja o sprovođenju konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuske konvencije), koji je uputilo  Ministarstvo turizma, ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera.
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni pozivi/Ministarstvo pravde
ROK: 03/05/2024
Na   linkovima ispod možete pogledati pozive koje objavilo Ministarstvo pravde:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-zakon-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-izvrsenju-kazni-zatvora-novcane-kazne-i-mjera-bezbjednosti Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnom tijelu za izradu teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazni zatvora,  novčane kazne i mjera bezbjednosti 
Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-icu-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-izvrsenju-uslovne-osude-i-kazne Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnom tijelu za izradu teksta nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu 
Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Savjetu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima
ROK: 29/04/2024
Na https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-savjetu-za-saradnju-sa-dijasporom-iseljenicima  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Savjetu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima,  koji je objavila Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.
Rok za dostavljanje predloga je ponedjeljak, 29.04.2024. godine.
Javni poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU
ROK: 28/04/2024
Na linku  https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1215    možete pogledati Javni poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU,  koji je objavilo Ministarstvo pravde.  
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e–uprave.
Javni poziv nevladinim ogranizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce koje se bave djelatnostima u oblasti: poljoprivrede i ruralnog razvoja, socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, pomoći starijim licima i društvene brige o djeci i mladima
ROK: 28/04/2024
Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1225 možete pogledati Javni poziv nevladinim ogranizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce koje se bave djelatnostima u oblasti: poljoprivrede i ruralnog razvoja, socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, pomoći starijim licima i društvene brige o djeci i mladima, koji je objavio Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade.
Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike
ROK: 28/04/2024
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-etickom-odboru-koji-prati-primjenu-kodeksa-policijske-etike-3   možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru  koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.
Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica
ROK: 28/04/2024
Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-za-clana-radnog-tima-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-porezu-na  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radnog tima za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet upotrebljavanih motornih vozila, plovnih objekata, vazduhoplova i letilica  , koji je objavilo Ministarstvo finansija.
Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv – sektorska analiza Ministarstva evropskih poslova
ROK: 20/04/2024
U skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list Crne Gore“, broj 41/18), a u vezi sa članom 32a stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list Crne Gore“, br. 39/11 i 37/17), Ministarstvo evropskih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

Zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima evroatlantske i evropske integracije Crne Gore za učešće u konsultacijama u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2025. godini.

Konsultacije podrazumijevaju davanje predloga, sugestija i komentara na Nacrt sektorske analize, u pisanom obliku na adresu Ministarstva: Bulevar revolucije 15, Podgorica, ili u elektronskom obliku na adresu: nada.vojvodic@mep.gov.me  .

Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno sa 20. aprilom 2024. godine.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA STRATEGIJE O ZAŠTITI PRAVA ŽRTAVA SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM
ROK: 20/04/2024
Na linku  https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1220  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA STRATEGIJE O ZAŠTITI PRAVA ŽRTAVA SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM,  koji je uputilo  Ministarstvo pravde.  
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA
ROK: 19/04/2024
Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-rad-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-hemikalijama  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HEMIKALIJAMA ,  koji je objavilo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.  
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana  od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE BIODIVERZITETA SA AKCIONIM PLANOM
ROK: 18/04/2024
Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-rad-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacionalne-strategije-biodiverziteta-sa-akcionim-planom   možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACIONALNE STRATEGIJE BIODIVERZITETA SA AKCIONIM PLANOM,  koji je objavilo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.  

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana  od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE
ROK: 18/04/2024
Na linku  https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=1215    možete pogledati Javni  poziv za javnu raspravu o tekstu NACRTA ZAKONA O SPREČAVANJU KORUPCIJE,  koji je objavilo Ministarstvo pravde.  
Javna rasprava o Nacrtu Zakona o sprečavanju korupcije trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva i portalu e–uprave.
Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju
ROK: 11/04/2024
Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-radno-tijelo-za-izradu-predloga-zakona-o-visokom-obrazovanju  možete pogledati Javni poziv  za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija .Rok za dostavljanje predloga je 15 dana  od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom
ROK: 06/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-radnoj-grupi   možete pogledati Javni poziv  nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom , koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja .
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM
ROK: 05/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-clana-komisije-za-raspodjelu-finansijskih-sredstava-na-javnim-konkursima-koji-se-odnose-na-oblast-upravljanja-otpadom  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM, koji je objavilo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za pripremu Plana za implementaciju preporuka četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR)
ROK: 04/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladnim-organizacijama-za-predlaganje-kandidata-kinje-za-pripremu-plana-za-implementaciju-preporuka-cetvrtog-ciklusa-opsteg-periodicnog-pregleda-savjeta-za-ljudska-prava-ujedinj  možete pogledati  Javni poziv nevladnim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za pripremu Plana za implementaciju preporuka četvrtog ciklusa Opšteg periodičnog pregleda Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (UPR),  koji je uputilo  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je 4. april 2024. godine.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnim tijelima za pripremu: Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima
ROK: 01/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-radnim-tijelima  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnim tijelima za pripremu: Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima, koji je objavilo Ministarstvo energetike i rudarstva.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce u Komisiji za finansiranje resursnih centara za nevladine organizacije
ROK: 01/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-u-komisiji-za-finansiranje-resursnih-centara-za-nvo   možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce u Komisiji za finansiranje resursnih centara za nevladine organizacije, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima iz 2024. godine
ROK: 01/04/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-po-javnom-konkursu-za-sufinansiranje-programa-odnosno-projekata-u-oblastima-saradnje-sa-dija  možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima iz 2024. godine, koji je objavila Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.
Rok za dostavljanje predloga je ponedjeljak, 1. april 2024. godine.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija
ROK: 31/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-2 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga  je deset dana od dana objavljivanja ovog  javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja www.gov.me/mrs i portalu e-uprave www.euprava.me .
Javni pozivi/Podgorica
ROK: 30/03/2024
Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje objavio Glavni grad Podgorica:

https://podgorica.me/javni-poziv-za-clana-savjeta-za-razvoj-i-zastitu-lokalne-samouprave-ii/  Javni poziv za predlaganje kandidata, predstavnika nevladinih organizacija, za člana  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada. Rok za dostavljanje predloga  je 30 dana od dana objavljivanja poziva.

https://podgorica.me/javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-tri-clana-savjeta-za-saradnju-glavnog-grada-i-nvo/  Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana -  predstavnika nevladinih organizacija   Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

Javni pozivi/MRSS
ROK: 28/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u komisiji za raspodjelu sredstava  za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici,   koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.
 Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-2    JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM KOJA JE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-3 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU U OBLASTI POMOĆ STARIJIM LICIMA KOJA JE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni pozivi/MKM
ROK: 28/03/2024
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-kinematografija-2025-2029 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA PRIPREMU NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA KINEMATOGRAFIJE 2025–2029. SA AKCIONIM PLANOM 2025–2026.  Rok za dostavljanje prijedloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 28. martom 2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-zakon-o-kinematografiji JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KINEMATOGRAFIJI. Rok za dostavljanje prijedloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 28. martom 2024. godine.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA KOJA JE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA
ROK: 25/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/i možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA ZA 2024. GODINU U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA  KOJA JE U NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA ,  koji je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja .

Rok za dostavljanje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

 

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA
ROK: 23/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-rad-u-radnom-tijelu-za-izmjene-i-dopune-zakona-o-nacionalnim-parkovima  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE  NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O NACIONALNIM PARKOVIMA,  koji je uputilo Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje dva predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena
ROK: 22/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-dva-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe  možete pogledati Javni poziv za predlaganje dva predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena,  koji je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja .
Rok za dostavljanje prijedloga je 22.mart 2024. 

Javni pozivi/MRSS
ROK: 21/03/2024
Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je objavio Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-4   Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje, suspenziju i oduzimanje licence za obavljanje djelatnosti socijalne i dječje zaštite

Rok za dostavljanje prijedloga je 21. mart 2024. godine. 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-5 Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju baze podataka i sadržaju i načinu vođenja evidencija u socijalnoj i dječijoj zaštiti

Rok za dostavljanje prijedloga je 21. mart 2024. godine. 

Javni poziv nevladinim organizacija za predlaganje predstavnika/ce u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti za 2024.godinu
ROK: 21/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/poziv-nvo-komisija-za-finansiranje-projekata-nvo-bolesti-zavisnosti možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacija  za predlaganje predstavnika/ce u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekta u oblasti borbe protiv bolesti zavisnosti za 2024.godinu, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za učešće u radu komisije za kategorizaciju autobuskih stanica
ROK: 12/03/2024
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-6  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za učešće u radu komisije za kategorizaciju autobuskih stanica,  koji je  uputilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu
ROK: 11/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-3   možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu  ,  koji je uputilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje predloga je 15 (deset) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini u oblasti zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
ROK: 10/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-2   možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2024. godini u oblasti zaštite i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, koji je objavilo  Ministarstvo unutrašnjih poslova .

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Strategije za istraživanje ratnih zločina
ROK: 10/03/2024
Na linku https://www.tuzilastvo.me/vrdt/sadrzaj/130b možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za  izradu Strategije za istraživanje ratnih zločina.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv univerzitetima u Crnoj Gori za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta RTCG i nacionalnim ustanovama kulture i nevladinim organizacijama iz oblasti kulture za predlaganje kandidata za jednog člana Savjeta RTCG
ROK: 08/03/2024
Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu
ROK: 06/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-3   možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i tahogafa u drumskom prevozu  ,  koji je uputilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje predloga je 15 (deset) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

JAVNI POZIV ZA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ČLANOVA SAVJETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE IZ REDA NEVLADINIH ORGANIZACIJA
ROK: 06/03/2024

Na linku  https://www.skupstina.me/me/clanci/javni-poziv-za-clana-komisije-za-sprovodenje-izbora-clanova-savjeta-agencije-za-sprjecavanje-korupcije-iz-reda-nevladinih-organizacija  možete pogledati JAVNI POZIV ZA ČLANA KOMISIJE ZA SPROVOĐENJE IZBORA ČLANOVA SAVJETA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE IZ REDA NEVLADINIH ORGANIZACIJA, koji je  uputio Odbor za antikorupciju Skupštine Crne.

Rok za podnošenje prijava je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije
ROK: 04/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-tri-predstavnika-ce-za-clanove-ice-nacionalnog-savjeta-za-borbu-protiv-korupcije  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje tri predstavnika/ce za članove/ice Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, koji je objavio Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sisitem, pravosuđe i antikorupciju .

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 4. mart 2024. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI
ROK: 03/03/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-budzetskoj-inspekciji  možete pogledati  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O BUDŽETSKOJ INSPEKCIJI,  koji je objavilo Ministarstvo finansija.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U 2024. GODINI
ROK: 26/02/2024
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-u-oblasti-sporta možete pogledati  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI SPORTA U 2024. GODINIkoji je uputilo Ministarstvo sporta i mladih.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 26. februarom 2024. godine.

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DJECI I MLADIMA U 2024. GODINI
ROK: 26/02/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-mladi  možete pogledati  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENE BRIGE O DJECI I MLADIMA U 2024. GODINI ,  koji je uputilo Ministarstvo sporta i mladih.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 26. februarom 2024. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj
ROK: 15/02/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-clanstvo-u-partnerskom-savjetu-za-regionalni-razvoj  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj, koji je uputilo  Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javni poziv otvoren je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave
ROK: 12/02/2024
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-finansiranju-lokalne-samouprave možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave ,  koji je  objavilo Ministarstvo finansija

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.
Javni pozivi/MLJMP
ROK: 12/02/2024
Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je objavilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-rodna-ravnopravnost  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – rodna ravnopravnost
Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-osi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije i promocija jednakosti
Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-interkulturalizam Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti  Zaštite i unapređenja ljudskih i manjinskih prava- Interkulturalizam
Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-manjine  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava
Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-oblast-lgbti-2  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba  
Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki
ROK: 12/02/2024

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-clana-nvo-u-komisiji-2024-oblast-roma-kinja-i-egipcana-ki   možete pogledati Javni poziv  nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2024. godini, u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki, koji je uputilo  Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:

Rok za dostavljanje predloga je 12.februar 2024. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini
ROK: 09/02/2024

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-4  možete pogledati Javni poziv  za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti evroatlantskih i evropskih integracija Crne Gore u 2024. godini ,  koji je  objavilo Ministarstvo evropskih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva evropskih poslova i portalu e-uprave (9. februar 2024).

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost
ROK: 02/02/2024
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-porezu-na-dodatu-vrijednost  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost ,  koji je  objavilo Ministarstvo finansija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA IZBOR TRI PRIDRUŽENA ČLANA IZ NEVLADINOG SEKTORA ODBORA ZA SVEOBUHVATNU IZBORNU REFORMU
ROK: 02/02/2024

Na linku  https://www.skupstina.me/me/clanci/odbor-za-sveobuhvatnu-izbornu-reformu-javni-poziv-za-izbor-tri-pridruzena-clana-iz-nevladinog-sektora  možete pogledati JAVNI POZIV ZA IZBOR TRI PRIDRUŽENA ČLANA  IZ NEVLADINOG SEKTORA ODBORA ZA SVEOBUHVATNU IZBORNU REFORMU ,  koji je  uputila Skupština Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada
ROK: 31/01/2024
Na linku  https://podgorica.me/javni-poziv-za-izbor-predstavnika-nvo-u-radu-radnih-grupaza-izradu-akata-iz-nadleznosti-glavnog-grada/    možete pogledati Javni poziv  za izbor predstavnika NVO u radu radnih grupa za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada, koji je objavio Glavni grad Podgorica.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana  od dana objavljivanja ovog poziva.


pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
ROK: 29/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-akcizama možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama ,  koji je  objavilo Ministarstvo finansija.
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
 
Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru
ROK: 29/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zaradama-zaposlenih-u-javnom-sektoru  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ,  koji je  objavilo Ministarstvo finansija.
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi/Ministarstvo saobraćaja i pomorstva
ROK: 29/01/2024

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-sigurnosti-pomorske-plovidbe JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O SIGURNOSTI POMORSKE PLOVIDBE . Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-2  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O ZAŠTITI MORA OD ZAGAĐENJA SA PLOVNIH OBJEKATA. Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za praćenje i unapređivanje regionalnog razvoja Crne Gore
ROK: 29/01/2024

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-pracenje-i-unapredivanje-regionalnog-razvoja-crne-gore možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za praćenje i unapređivanje regionalnog razvoja Crne Gore,  koji je  objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU
ROK: 28/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-upravnom-sporu   možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVNOM SPORU, koji je objavilo Ministarstvo pravde.
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica
ROK: 26/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-porezu-na-dohodak-fizickih-i-pravnih-lica   možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,  koji je  objavilo Ministarstvo finansija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2024-2028.godine
ROK: 26/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnika-cu-nvo-za-clana-u-radnu-grupu-strategije-manjinske-politike možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Radne grupe za izradu Strategije manjinske politike 2024-2028.godine,  koji je  objavilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u Savjetu za prava djeteta
ROK: 25/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-41   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladinih organizacija u Savjetu za prava djeteta ,  koji je  objavio Kabinet potpredsjednika Vlade Crne Gore za demografiju i mlade.
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠENJU SPOROVA
ROK: 19/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-alternativnom-rjesenju-sporova možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNOM RJEŠENJU SPOROVA,  koji je uputilo Ministarstvo pravde. 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 2024-2027, s Akcionim planom za period 2024-2025. godinu
ROK: 09/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnoj grupi za izradu Strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala 2024-2027, s Akcionim planom za period 2024-2025. godinu,  koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. 
Rok za podnošenje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI
ROK: 08/01/2024

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-arbitrazi-2 možete pogledati Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI,  koji je uputilo Ministarstvo pravde.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arbitraži trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
ROK: 07/01/2024
https://www.gov.me/clanak/predlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-specijalnom-drzavnom-tuzilastvu Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Specijalnom državnom tužilaštvu trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja
ROK: 03/01/2024
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-clanove-ice-radnih-grupa-za-33-pregovaracka-poglavlja  možete pogledati  Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za članove/ice radnih grupa za 33 pregovaračka poglavlja,  koji je objavilo Ministarstvo evropskih poslova.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI
ROK: 29/12/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-arbitrazi možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ARBITRAŽI,  koji je uputilo Ministarstvo pravde.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni pozivi/Ministarstvo pravde
ROK: 29/12/2023
Na  linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo pravde:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-oduzimanju-imovisnke-koristi Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovisnke koristi . Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-krivicnog-zakonika-crne-gore  Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore. Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-krivicnog-zakonika-crne-gore  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CRNE GORE. Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU. Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za vladavinu prava
ROK: 29/12/2023
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-savjeta-za-vladavinu-prava možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za vladavinu prava, koji je objavilo Ministarstvo evropskih poslova. 
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU
ROK: 28/12/2023
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-specijalnom-drzavnom-tuzilastvu JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva. 
Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu „NACRTA ZAKONA KOJIM SE UTVRĐUJU USLOVI I NAČIN STAVLJANJA NA TRŽIŠTE SVIH NOVIH I KORŠĆENIH VOZILA, SISTEMA, SASTAVNIH DIJELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NA TRŽIŠTE U CRNOJ GORI“
ROK: 25/12/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu   možete pogledati   Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu NACRTA ZAKONA KOJIM SE UTVRĐUJU USLOVI I NAČIN STAVLJANJA NA TRŽIŠTE SVIH NOVIH I KORŠĆENIH VOZILA, SISTEMA, SASTAVNIH DIJELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NA TRŽIŠTE U CRNOJ GORI“ koji je objavilo Ministarstvo saobracaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja poziva

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu „NACRTA ZAKONA KOJIM SE UTVRĐUJU USLOVI I NAČIN STAVLJANJA NA TRŽIŠTE SVIH NOVIH I KORŠĆENIH VOZILA, SISTEMA, SASTAVNIH DIJELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NA TRŽIŠTE U CRNOJ GORI“
ROK: 25/12/2023
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu   možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu „NACRTA ZAKONA KOJIM SE UTVRĐUJU USLOVI I NAČIN STAVLJANJA NA TRŽIŠTE SVIH NOVIH I KORŠĆENIH VOZILA, SISTEMA, SASTAVNIH DIJELOVA I ZASEBNIH TEHNIČKIH JEDINICA NA TRŽIŠTE U CRNOJ GORI“, koji je objavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O LUKAMA
ROK: 23/12/2023

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-lukama možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O LUKAMA, koji je objavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje kandidata, predstavnika nevladinih organizacija, za člana Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada
ROK: 22/12/2023
Na linku   https://podgorica.me/oglasi možete pogledati Javni poziv za predlaganje kandidata, predstavnika nevladinih organizacija, za člana  Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave Glavnog grada.

Rok za dostavljanje predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teskta Nacrta zakona o eksplozivnim materijama
ROK: 21/12/2023

Na linku   https://www.gov.me/dokumenta/daf8b1d9-c207-42e2-912b-1a1f1671b1c7  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teskta Nacrta zakona o eksplozivnim materijama , koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/cu za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici
ROK: 18/12/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-3 možete pogledati Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/cu za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici , koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje prijedloga je 18. decembar 2023. godine. 

JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM PRIPREME PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
ROK: 16/12/2023
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-povodom-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-samoupravi    možete pogledati JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI POVODOM PRIPREME PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI , koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga  je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-Uprave.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
ROK: 11/12/2023
Na linku    https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-lokalnoj-samoupravi možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga  je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-Uprave.


 

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada – Podgorice
ROK: 08/12/2023
Na linku https://podgorica.me/oglasi možete pogledati Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u lokalnoj samoupravi Glavnog grada – Podgorice.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnica/ka za učešće u radnoj grupi povodom izrade lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu
ROK: 08/12/2023

Na linku    https://tuzi.org.me/cg/javni-poziv-nevladinim-organizacijama/ možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnica/ka za učešće u radnoj grupi povodom izrade lokalnog akcionog plana za mlade za 2024. godinu, koji je objavila Opština Tuzi. Rok za dostavljanje predloga  je 7 dana, zaključno sa 8. decembrom.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
ROK: 03/12/2023

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-nvo-za-clana-savjeta-za-reformu-javne-uprave možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave. Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-Uprave.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za člana/icu u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju
ROK: 02/12/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-predstavnik-ca-nvo-za-clana-icu-u-nacionalnom-komitetu-za-podrsku-dojenju možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija za člana/icu u Nacionalnom komitetu za podršku dojenju, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa AP
ROK: 02/12/2023
Na linku https://www.gov.me/dokumenta/9a9929b5-c931-493d-8954-004d201f21e0 možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu teksta Nacrta strategije za smanjenje rizika od katastrofa sa AP, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.
Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore za period 2024 – 2028. godina
ROK: 01/12/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-tekstu-nacrta-strategije-razvoja-suma-i-sumarstva-crne-gore možete pogledati Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Strategije razvoja šuma i šumarstva Crne Gore za period 2024 - 2028. godina, koji je uputilo  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Vrijeme trajanja javne rasprave: 20 dana, od 10. novembra do 01. decembra 2023.godine.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA
ROK: 01/12/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sudovima možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDOVIMA, koji je uputilo Ministarstvo pravde. 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u Nacionalnom timu za izradu Izvještaja zemlje za Crnu Goru u sklopu izrade prvog SZO Globalng izvještaja o statusu prevencije utapanja – WHO Global Status Report on Drowning Prevention
ROK: 27/11/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-nacionalni-timu-who-global-status-report-on-drowning-prevention  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija u Nacionalnom timu za izradu Izvještaja zemlje za Crnu Goru u sklopu izrade prvog SZO Globalng izvještaja o statusu prevencije utapanja - WHO Global Status Report on Drowning Prevention, koji je raspisalo Ministarstvo zdravlja. 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD OD 2024. DO 2027. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025. GODINE
ROK: 26/11/2023
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-predstavnika-ce-nvo-izrada-strategije-za-sprecavanje-zloupotrebe-droga možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE ZA SPREČAVANJE ZLOUPOTREBE DROGA ZA PERIOD OD 2024. DO 2027. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2024-2025. GODINE, koji je uputilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje peredloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O PREKURSORIMA EKSPLOZIVA
ROK: 20/11/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-prekursorima-eksploziva možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O PREKURSORIMA EKSPLOZIVA, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

JAVNA RASPRAVA NACRT STRATEGIJE POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA 2023-2024. GODINU
ROK: 02/11/2023

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=934  možete pogledati  poziv za JAVNU RASPRAVU NACRT STRATEGIJE POBOLJŠANJA BEZBJEDNOSTI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE S AKCIONIM PLANOM ZA 2023-2024. GODINU, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova https://www.gov.me/mup  i portalu e-uprave www.euprava.me 

Javni poziv za predlaganje 3 predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu strateškog dokumenta za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2024-2028. sa Akcionim planom za 2024. godinu
ROK: 27/10/2023

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-3-predstavnika-ce-nvo-u-rg-za-izradu-strategije-oblast-lgbti možete pogledati Javni poziv za predlaganje 3 predstavnika/ce nevladinih organizacija u Radnoj grupi za izradu strateškog dokumenta za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori za period 2024-2028. sa Akcionim planom za 2024. godinu, koji je objavilo Ministarstvo ljudskih  i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 27. 10. 2023. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju
ROK: 26/10/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-dokumenta-industrijska-politika-crne-gore-za-period-2024-2028-godine možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u radnom tijelu za izradu predloga dokumenta Industrijska politika Crne Gore za period 2024-2028. godine sa akcionim planom za implementaciju, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Produženje Javne rasprave o Nacrtu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
ROK: 25/10/2023

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma produžiće Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti do 25. oktobra 2023.godine.

Javna rasprava pokrenuta je 31.jula, 2023.godine i trajala je do 30. avgusta, 2023. godine, i zbog velikog interesovanja javnosti njen rok se produžava za dodatnih 15 dana, odnosno od 10. oktobra do 25. oktobra, 2023. godine.

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju u javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti. Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti dostavljaju se Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, u pisanoj formi na adresu Rimski trg 46, Podgorica ili u elektronskoj formi na e-mainikola.puric@mek.gov.me i to na Obrascu 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije”, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma će razmotriti sve pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Predmetni Javni poziv može se preuzeti ovdje: https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-sprovodenje-javne-rasprave-o-nacrtu-zakona-o-posredovanju-u-prometu-i-zakupu-nepokretnosti

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu u Radnoj grupi za izradu Situacione analize za osobe sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu Crne Gore
ROK: 18/10/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-predstavnik-ca-nvo-rg-za-situacionu-analizu-za-osobe-sa-invaliditem možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu u Radnoj grupi za izradu Situacione analize za osobe sa invaliditetom u zdravstvenom sistemu Crne Gore, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

Javni pozivi/MLJMP
ROK: 17/10/2023
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastite-prava-roma-romkinja-i-egipcana-egipcanki-2   Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti Zaštite prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki
Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom-2   Javni poziv  zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštite lica sa invaliditetom
Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.
Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti rodne ravnopravnosti
ROK: 17/10/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-rodne-ravnopravnosti-2 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti rodne ravnopravnosti, koji je uputilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.

 

Javni pozivi/MLJMP
ROK: 17/10/2023

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-lgbti-osoba-2 Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava LGBTI osoba

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-manjina-2 Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti prava manjina

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastita-i-unapredenje-ljudskih-i-manjinskih-prava-interkulturalizam Javni poziv zainteresovanim NVO za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize u oblasti zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava – Interkulturalizam

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 03.10.2023. godine do i sa 17.10.2023. godine.

 

Javni pozivi/Ministarstvo prosvjete
ROK: 14/10/2023

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-podrska-inkluzivnom-obrazovanju  Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za člana/cu za raspodjelu sredstava -podrška inkluzivnom obrazovanju

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivaja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-podrska-cjelozivotnom-ucenju  Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za člana/cu za raspodjelu sredstava -podrška cjeloživotnom učenju

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivaja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-podrska-darovitim-ucenicima  Javni poziv NVO za predlaganje predstavnika/ca za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava -podrška darovitim učenicima

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivaja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za potrebe praćenja sprovođenja programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025
ROK: 30/07/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-potrebe-pracenja-sprovodenja-programa-razvoja-alternativnog-rjesavanja-sporova-2023-2025 možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za potrebe praćenja sprovođenja programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025, koji je objavilo Ministarstvo pravde.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja.

JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice INOVACIONIH RADNIH GRUPA SAVJETA ZA INOVACIJE I PAMETNU SPECIJALIZACIJU
ROK: 20/07/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-za-inovacione-radne-grupe-savjeta-za-inovacije-i-s3 možete pogledati JAVNI POZIV za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice INOVACIONIH RADNIH GRUPA SAVJETA ZA INOVACIJE I PAMETNU SPECIJALIZACIJU, koji je objavilo Ministarstvo nauke i tehološkog razvoja.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ce nevladine organizacije je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Stambene politike Crne Gore
ROK: 20/07/2023

 

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-stambene-politike-crne-gore  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu nacrta Stambene politike Crne Gore, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je  10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnu grupu za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu
ROK: 19/07/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radne-grupe-za-izradu-zakona-o-poljoprivrednom-zemljistu možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u  Radnu grupu za izradu Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o zaštiti prirode
ROK: 18/07/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-javnu-raspravu-o-nacrtu-zakona-o-zastiti-prirode možete pogledati Javni poziv naučnoj i stručnoj javnosti, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o NACRTU ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, koji je uputilo Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Javna rasprava će trajati 40 dana od dana objavljivanja javnog poziva (od 08.06 do 18.07.2023. godine).

Javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2026. godina
ROK: 15/07/2023

Generalni sekretarijat Vlade je objavio Javnu raspravu o tekstu Nacrta Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2023 – 2026. godina https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-tekstu-nacrta-strategije-informisanja-javnosti-o-pristupanju-crne-gore-evropskoj-uniji-2023-2026-godina

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 15. juna do 15. jula 2023. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU
ROK: 03/07/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-prirucnika-za-polaganje-strucnog-ispita-za-lica-koja-se-bave-poslovima-zastite-i-zdravlja-na-radu možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PRIRUČNIKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA SE BAVE POSLOVIMA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanja predloga deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 03. julom 2023. godine.

Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kandidatkinje za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (ZKO)
ROK: 01/07/2023

Ministarstvo evropskih poslova je objavilo Javni poziv NVO za predlaganje kandidata/kandidatkinje za članstvo u Zajedničkom konsultativnom odboru (ZKO).

https://www.eu.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-kandidata-kandidatkinje-za-clanstvo-u-zajednickom-konsultativnom-odboru-zko/

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komsije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2023. godinu
ROK: 30/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-komsije-za-sprovodenje-postupka-dodjele-nagrada-pripadnicima-dijaspore-iseljenicima-i-organizacijama-dijaspore možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komsije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2023. godinu, koji je objavila Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.

Rok za dostavljanje predloga je 30. jun 2023. godine do 10:00h. 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju
ROK: 29/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-zakona-o-visokom-obrazovanju možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO  u Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi / MKK
ROK: 26/06/2023

Na linkovima ispod možete pogledati ponovljene javne pozive koje objavilo Ministarstvo kulture i medija:

https://www.gov.me/clanak/ponovljeni-javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-zakon-o-biblioteckoj-djelatnosti JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 26. junom 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/ponovljeni-javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-zakon-o-zastiti-kulturnih-dobara JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 26. junom 2023. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI
ROK: 19/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-kulturi možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI, koji je objavilo Ministarstvo kulture i medija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva, odnosno zaključno sa 19. junom 2023. godine.

Ponovljeni javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u Sektorskoj radnoj grupi za praćenje pripreme Operativnog programa iz oblasti životne sredine za period 2024 -2027
ROK: 16/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/ponovljeni-javni-poziv-za-nvo-za-ucesce-u-sektorskoj-radnoj-grupi-za-pracenje-pripreme-operativnog-programa-iz-oblasti-zivotne-sredine-za-period-2024-2027  možete pogledati Ponovljeni javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu  u Sektorskoj radnoj grupi za  praćenje pripreme Operativnog  programa  iz oblasti životne sredine za period 2024 -2027, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za podnošenje predloga je 7 dana od dana objavljivanja ovog poziva (do 16. juna 2023. godine).

Javni poziv za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima  i nacrt Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata
ROK: 15/06/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-privrednim-drustvima-i-nacrt-zakona-o-registraciji-privrednih-i-drugih-subjekata možete pogledati Javni poziv za Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima  i nacrt Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, koji su uputili Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i Ministarstvo finansija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je 37 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. najkasnije do 15.06.2023. godine.

Okrugli sto u okviru javne rasprave o predmetnim zakonima će se održati u Podgorici 15. juna 2023. godine sa početkom u 10 časova u prostorijama Stare zgrade Vlade.

 

Javni pozivi / Ministarstvo kulture i medija
ROK: 12/06/2023
Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo kulture i medija:
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-kulturnih-dobara JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-muzejskoj-djelatnosti  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-biblioteckoj-djelatnosti JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI
Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovih  poziva, odnosno zaključno sa 12. junom 2023. godine.

 

Javni poziv/Sektorska analiza MEP
ROK: 31/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-cija-su-podrucja-djelovanja-evroatlanske-i-evropske-integracije-crne-gore  možete pogeladti Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja evroatlanske i evropske integracije Crne Gore ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast EVROATLANSKE I EVROPSKE INTEGRACIJE CRNE GORE • predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini, koji je uputilo Ministarstvo evropskih poslova.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 16. maja do 31. maja 2023. godine

 

Javni poziv/Sektorska analiza MZ
ROK: 30/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-i-zainteresovana-javnost-pripreme-nacrta-sektorske-analize-za-utvrdivanje-predloga-prioritetnih-oblasti-od-javnog-interesa možete pogledati Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2024. godini, koji je objavilo Ministarsvo zdravlja.

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog javnog poziva.

Javni pozivi/MEP
ROK: 27/05/2023

Ministarstvo evropskih poslova je obnovilo javne pozive NVO za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu u IPA Nadglednom odboru i za dva predstavnika/ce  za člana/cu u IPA Sektorskom nadglednom odboru.

https://www.eu.me/obnovljen-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-dva-predstavnika-ce-za-clana-cu-u-ipa-nadglednom-odboru/

https://www.eu.me/obnovljen-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-dva-predstavnika-ce-za-clana-cu-u-ipa-sektorskom-nadglednom-odboru/

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva (do 27. maja 2023. godine)

Javni poziv/Sektorska analiza MRSS
ROK: 26/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/ee možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja zaštita lica sa invaliditetom   ZA KONSULTACIJE O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija  iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini, koji je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 11. maja do 26. maja 2023. godine.

 

Javni pozivi / GG Podgorica
ROK: 26/05/2023

Na linku https://podgorica.me/oglasi možete pogledati Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana – predstavnika nevladinih  organizacija Savjeta za pitanja lica sa invaliditetom Skupštine Glavnog  grada i Javni poziv za predlaganje kandidata za tri člana –  predstavnika nevladinih organizacija   Savjeta za saradnju Glavnog grada i nevladinih organizacija.

Rok za dostavljanje predloga za oba poziva je 10 dana od dana objavljivanja.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI,
ROK: 26/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-predloga-zakona-o-naucnoistrazivackoj-djelatnosti    možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI, koji je objavilo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti nauke.
ROK: 24/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/sektorska-analiza-za-2024-prioritetna-oblast-nauka možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti nauke.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, odnosno do 24. maja 2023. godine.

 

Sektorska analiza / MEPPU
ROK: 24/05/2023

Na inku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-ministarstva-ekologije-prostornog-planiranja-i-urbanizma-radi-utvrdivanja-prioritetnih-oblasti-od-javnog-i možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti zaštite vazduha.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva  na sajtu ovog Ministarstva.

Javni poziv za konsultacije za izradu predloga Strategije razvoja poštanske djelatnosti za period 2024-2028. godine
ROK: 22/05/2023

na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultacije-za-izradu-predloga-strategije-razvoja-postanske-djelatnosti-za-period-2024-2028-godine možete pogledati Javni poziv za konsultacije za izradu predloga Strategije razvoja poštanske djelatnosti za period 2024-2028. godinekoji je uputilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma. 

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenog dokumenta trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade
ROK: 16/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-reprezentativnog-saveza-nevladinih-organizacija-koje-sprovode-omladinsku-politiku-u-savjet-za-mlade možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce Reprezentativnog saveza nevladinih organizacija koje sprovode omladinsku politiku u Savjet za mlade, koji je objavilo Ministarstvo sporta i mladih.

Prijave na javni poziv se podnose u roku od 8 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet stranici Ministarstva sporta i mladih, zaključno sa 16.05.2023.godine.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE
ROK: 14/05/2023

 na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE, koji je objavilo Ministarstvo pravde.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv/sektorska analiza MRSS
ROK: 10/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-konsultacije-o-nacrtu-sektorske-analize-za-2024-godinu možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama čija su područja djelovanja socijalna i zdravstvena zaštita – nasilje nad ženama i nasilje u porodici ZA KONSULTACIJE  O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE za oblast socijalna i zdravstvena zaštita – nasilje nad ženama i nasilje u porodici – predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2024. godini, koji je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 25. aprila do 10. maja 2023. godine.

Javni poziv / Sektorska analiza MEPPU
ROK: 05/05/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-ministarstva-ekologije-prostornog-planiranja-i-urbanizma-radi-utvrdivanja-prioritetnih-oblasti možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ekologije prostornog planiranja i urbanizma, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2024. godinu u oblasti zaštite lica sa invaliditetom.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva  na sajtu ovog Ministarstva.

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Nadglednom odboru
ROK: 05/05/2023

na linku https://www.eu.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-dva-predstavnika-ce-za-clana-cu-u-ipa-nadglednom-odboru/možete pogledati JAVNI POZIV nevladinim organizacijama

za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu  u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške, koji je uputilo Ministarstvo evropskih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva (do 5. maja 2023. godine)

Javni poziv NVO za predlaganje dva predstavnika/ce za člana/cu u IPA Sektorskom nadglednom odboru
ROK: 05/05/2023

na linku  https://www.eu.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-dva-predstavnika-ce-za-clana-cu-u-sektorskom-nadglednom-odboru-instrumenta-pretpristupne-podrske/   možete pogledati JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje dva predstavnika/ce  za člana/cu  u Sektorskom nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške, koji je uputilo Ministarstvo evropskih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva (do 5. maja 2023. godine)

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana Zajedničkog tima za praćenje ažurnosti i tačnosti biračkog spiska
ROK: 01/05/2023

Na linku https://www.gov.me/dokumenta/2562550e-9463-4d2b-b20b-329123624673 možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO za člana Zajedničkog tima za praćenje ažurnosti i tačnosti biračkog spiska, koji je objavilo  Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti za Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o spječavanju korupcije
ROK: 26/04/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-za-predlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-spjecavanju-korupcije možete pogledati Javni poziv građanima, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u postupak pripreme PREDLOGA ZAKONA IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE, koji je uputilo   Ministarstvo pravde.

Konsultacije zainteresovane javnosti o pripremi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju korupcije trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni pozivi/Ministarstvo zdravlja
ROK: 20/04/2023

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo zdravlja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-oblast-zastita-lica-sa-invaliditetom JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023 GODINU. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-borbe-protiv-bolesti-zavisnosti-alkoholizam JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI BORBE PROTIV BOLESTI ZAVISNOSTI-ALKOHOLIZAM ZA 2023. GODINU. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi/Ministarstvo kapitalnih investicija
ROK: 20/04/2023
Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija:
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-oblasti-energetike-i-energetske-efikasnosti-u-2023-godini Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti energetike i energetske efikasnosti u 2023. godini. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-oblasti-saobracaja-sigurnost-i-bezbjednost-u-saobracaju-u-2023  Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju u 2023. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom-u-saobracaju-u-2023 Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju u 2023.godini. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-oblasti-zastite-zivotne-sredine-u-saobracaju-u-2023-godini Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladinih organizacija u komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti zaštite životne sredine u saobraćaju u 2023. godini. Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI
ROK: 20/04/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-za-izradu-predloga-zakona-o-nid možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI, koji je objavilo Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINAMA KOTOR, TIVAT, BUDVA I ULCINJ ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja „DANA PLANETE ZEMLJE” 2023. godine
ROK: 13/04/2023

Na linku https://www.morskodobro.me/me/aktuelnosti/829-ponovljeni-poziv-lokalnim-nevladinim-organizacijama-u-opstinama-kotor-tivat-budva-i-ulcinj-za-saradnju-povodom-obiljezavanja-dana-planete-zemlje-2023-godine  možete pogledati PONOVLJENI POZIV LOKALNIM NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U OPŠTINAMA KOTOR, TIVAT, BUDVA I ULCINJ ZA SARADNJU: Povodom obilježavanja DANA PLANETE ZEMLJE” 2023. godine, koji je objavilo Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom.

Prijave na ponovljeni javni poziv podnose se do 13. aprila 2023. godine do 12 časova.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju
ROK: 07/04/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-prijedloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-oruzju možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije
ROK: 24/03/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-radnom-tijelu-za-izradu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-efikasnom-koriscenju-energije možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o efikasnom korišćenju energije, koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA POŠTANSKE DJELATNOSTI ZA PERIOD 2024-2028. GODINE
ROK: 24/03/2023

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-strategije-razvoja-postanske-djelatnosti  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA POŠTANSKE DJELATNOSTI  ZA PERIOD 2024-2028. GODINE, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
ROK: 17/03/2023

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-izradu-nacrta-izmjena-i-dopuna-zakona-o-semama-kvaliteta  možete pogledati Javni poziv  za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Nacrta izmjena i dopuna Zakona o šemama kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni pozivi/Ministarstvo rada i socijalnog staranja
ROK: 17/03/2023

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-pomoc-starijim-licima-za-2023-godinu  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI POMOĆ STARIJIM LICIMA ZA 2023. GODINU. Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-zastita-od-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-porodici-za-2023-godinu JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2023. GODINU. Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA ZA 2023. GODINU
ROK: 16/03/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-drustvena-briga-o-djeci-i-mladima-za-2023-godinu možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA ZA 2023. GODINU, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU
ROK: 16/03/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nvo-u-oblasti-zastita-lica-sa-invalididetom-za-2023-godinu  možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM ZA 2023. GODINU, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja poziva.

Javni pozivi/Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava
ROK: 13/03/2023

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-oblast-osi Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti – zaštita lica sa invaliditetom od diskriminacije  i promociju jednakosti. Rok za dostavljanje predloga je zaključno sa 13. martom 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-predstavnice-za-clana-clanicu-komisije-manjine Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije  za člana/članicu  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštita i promovisanje prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Rok za dostavljanje predloga je zaključno sa 13. martom 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-predstavnice-za-clana-clanicu-komisije-re Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije  za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki. Rok za dostavljanje predloga je zaključno sa 13. martom 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-cu-komisije-rodna-ravnopravnost  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini, u oblasti – rodna ravnopravnost. Rok za dostavljanje predloga je zaključno sa 13. martom 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-komisije-oblast-lgbti Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za člana/icu  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2023. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba. Rok za dostavljanje predloga je zaključno sa 13. martom 2023. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladìne organizacije u Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju
ROK: 10/03/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnika-nvo-radnom-tijelu-za-izradu-zakona-o-visokom-obrazovanju     možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladìne organizacije u Radnom tijelu za izradu Zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za zaštitu životinja
ROK: 26/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-clana-savjeta-za-zastitu-zivotinja možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Savjeta za zaštitu životinja, koji je objavila Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za NVO za predlaganje predstavnika u Operativnom tijelu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026.
ROK: 25/02/2023

Na linku  https://www.eu.me/28036/  možete pogledati Javni poziv za NVO za predlaganje predstavnika u Operativnom tijelu za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023-2026., koji je objavio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je do 25. februara 2023. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJ ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM
ROK: 25/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-komisije-za-raspodjelu-finansijskih-sredstava-na-javnim-konkursima-koji-se-odnose-na-oblast-upravljanja-otpadom možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJ ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA KOJI SE ODNOSE NA OBLAST UPRAVLJANJA OTPADOM, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA
ROK: 24/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-upravljanju-komunalnim-otpadnim-vodama možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU KOMUNALNIM OTPADNIM VODAMA, koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
ROK: 23/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nvo-2  možete pogledati Javni poziv za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje predloga je 23. februar 2023. godine. 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ROK: 18/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, koji je objavilo Ministarstvo kulture i medija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

PETI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje DVA predstavnika/predstavnice za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu,
ROK: 17/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/peti-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-dva-predstavnika-za-clanove-operativnog-tima-partnerstva-za-otvorenu-upravu  možete pogledati PETI JAVNI POZIV
nevladinim organizacijama za predlaganje DVA predstavnika/predstavnice za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
, koji je uputilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2023, GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA
ROK: 13/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-programa-nvo-u-2023-godini-u-oblasti-zastite-potrosaca možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2023, GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA, koji je uputilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti otvorenosti javne uprave u 2023. godini
ROK: 10/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ice-za-clana-icu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-i-programa-nvo-u-oblasti-otvorenosti-javne-uprave-u-2023-godini možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/predstavnice za člana/članicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti otvorenosti javne uprave u 2023. godini, koji je uputilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O OPASNOSTIMA IZLAGANJA ŽIVI I ŽIVINIM JEDINJENJIMA
ROK: 10/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-clana-icu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-cilju-sprovodenja-edukativnih-kampanja-o-opasnostima  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O OPASNOSTIMA IZLAGANJA ŽIVI I ŽIVINIM JEDINJENJIMA, koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024.
ROK: 07/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-povodom-izrade-nacrta-programa-pristupanja-crne-gore-evropskoj-uniji-2023-2024  možete pogledati Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024., koji je uputilo Ministarstvo evropskih poslova.

Javne konsultacije o Nacrtu programa trajaće 15 dana od objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva evropskih poslova (https://www.gov.me/mep ), portalu www.eu.me i portalu e-uprave https://www.euprava.me.

 

Javni poziv za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu
ROK: 06/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-3  možete pogledati Javni poziv za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2023. do 2027. godine sa Akcionim planom za 2023. godinu, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok dostavljanja predloga je 6. februar 2023. godine.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U PARTNERSKOM SAVJETU ZA REGIONALNI RAZVOJ
ROK: 05/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-partnerskom-savjetu-za-regionalni-razvoj možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO U PARTNERSKOM SAVJETU ZA REGIONALNI RAZVOJ, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Rok za dostavljanje predloga je je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i portalu e- uprave, zaključno sa 05.02.2023. godine.

 

Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO)
ROK: 03/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-kandidata-tkinje-za-clanove-ice-grupe-eksperata možete pogledati Javni poziv za predlaganje tri kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (GREVIO), koji je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

 

ČETVRTI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/predstavnice za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu
ROK: 03/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/cetvrti-javni-poziv-za-predlaganje-cetiri-predstavnika-ica-za-clanove-ice-operativnog-tima-partnerstva-za-otvorenu-upravu možete pogledati ČETVRTI JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/predstavnice za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu, koji je uputilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni pozivi/Ministarstvo rada i socijalnog staranja
ROK: 02/02/2023

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-nvo-za-clana-cu-radne-grupe Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Strategije prevencije izaštite djece od nasilja. Rok za dostavljanje prijedloga je 02. februar 2023. godine.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-organima-organizacijama-udruzenjima-i-pojedincima-3  Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima da se ukljuce u postupak pripreme NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA SISTEMA SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE ZA PERIOD OD 2023. DO 2027.GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA 2023. GODINU. Konsultacije zainteresovane javnosti trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog po

Javni poziv za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine
ROK: 02/02/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-3-predstavnike-ce-nevladinih-organizacija-za-clanove-ice-radne-grupe-za-izradu-akcionog-plana-2023-2024-nacionalne-strategije-rodne-ravnopravnosti-2021-202 možete pogledati Javni poziv  za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za članove/ice Radne grupe za izradu Akcionog plana 2023-2024. Nacionalne strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025. godine, koji je objavilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 2. februarom 2023. godine.

 

Javni poziv za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
ROK: 26/01/2023

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nevladinih-organizacija možete pogledati Javni poziv za predlaganje tri predstavnika nevladinih organizacija u Savjet  za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje predloga je 26. januar 2023. godine. 

Javni pozivi / Ministarstvo rada i socijalnog staranja
ROK: 09/01/2023

Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je uputilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe Javni poziv za predlaganje tri  predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence za rad stručnim radnicima u oblasti socijalne i dječje zaštite

Rok za dostavljanje prijedloga je 9. januar 2023. godine. 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-2 Javni poziv za predlaganje tri predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu radne grupe za izradu Predloga Pravilnika o bližim uslovima i standardima za obavljanje stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Rok za dostavljanje prijedloga je 9. januar 2023. godine. 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad kao i obrazac licence za miritelje odnosno arbiter
ROK: 15/12/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-4  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o programu, načinu, polaganju ispita, visinu troškova polaganja ispita, visinu troškova izdavanja odnosno obnavljanja licence za rad kao i obrazac licence za miritelje odnosno arbiter, koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja (www.gov.me/mrs) i portalu e-uprave (www.eprava.me).

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu državnih smjernica arhitekture
ROK: 10/12/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-drzavnih-smjernica-arhitekture možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu državnih smjernica arhitekture, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Poziv za javnu raspravu za Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024.
ROK: 27/11/2022

na linku https://www.gov.me/clanak/poziv-na-javnu-raspravu-o-nacrtu-nacionalnog-akcionog-plana-za-sprovodenje-inicijative-partnerstvo-za-otvorenu-upravu-u-crnoj-gori-2023-2024 možete pogledati Poziv za javnu raspravu za Nacrt Nacionalnog akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Crnoj Gori 2023- 2024. koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave.

Javni pozivi /Ministarstvo javne uprave
ROK: 24/11/2022

na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je uputilo Ministarstvo javne uprave:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-2 Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva javne uprave, radi utvrđivanja predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti otvorenosti javne uprave za 2023. godinu

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje šest predstavnika/predstavnica za članove/članice Operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni poziv/Sektorska analiza u oblasti prava manjina
ROK: 24/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-manjina možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ljudskih i manjinskiih prava, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu u oblasti prava manjina.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Treći javni poziv za predlaganje pet predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
ROK: 24/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/treci-javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nvo možete pogledati Treći javni poziv za predlaganje pet predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje predloga je 24. novembar 2022. godine. 

 

javni poziv/Sektorska analiza u oblasti prava LGBTI osoba.
ROK: 23/11/2022

 na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-prava-lgbti-osoba možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ljudskih i manjinskiih prava, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu u oblasti prava LGBTI osoba.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv/ Sektorska analiza u oblasti zaštite lica sa invaliditetom
ROK: 22/11/2022

na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-zainteresovanim-nvo-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorske-analize-u-oblasti-zastite-lica-sa-invaliditetom možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize Ministarstva ljudskih i manjinskiih prava, radi utvrđivanja prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija za 2023. godinu u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koji je uputilo Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije će trajati 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ica za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
ROK: 14/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ica-nevladinih-organizacija-u-nacionalni-savjet-za-odrzivi-razvoj možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ica za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, koji je objavila RKancelarija za održivi razvoj Vlade Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva (do 14. novembra 2022. godine).

 

Javni poziv za predlaganje predstavnlka/ce nevladine organizacije u Radnu grupu za Izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)
ROK: 11/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-3  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnlka/ce nevladine organizacije u Radnu grupu za Izradu Nacionalnog dokumenta za implementaciju Konvencije Savjeta Evrope o suzbijanju i sprječavanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koji je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje predloga je 11.11.2022 godine.

 

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA
ROK: 11/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sumama možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ŠUMAMA, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu e-uprave.

 

Javni poziv za predlaganje pet predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
ROK: 04/11/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/drugi-javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nvo možete pogledati drugi Javni poziv za predlaganje pet predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija , koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje predloga je 4. novembar 2022. godine. 

 

Javni pozivi / Ministarstvo rada i socijalnog staranja
ROK: 03/11/2022

Na linkovima ispod možete pogeladati pozive koje je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-4  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima za 2022.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-3 Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Rok za dostavljanje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnih poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za pripremu Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima
ROK: 03/11/2022

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-31   možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za pripremu Zakona o prekograničnim energetskim infrastrukturnim projektima, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje šest predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija
ROK: 02/10/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-savjet-za-saradnju-organa-drzavne-uprave-i-nvo možete pogledati Javni poziv za predlaganje šest predstavnika nevladinih organizacija u Savjet za saradnju organa državne uprave i nevladinih organizacija, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za podnošenje predloga je 2. oktobar 2022. godine. 

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023 – 2026
ROK: 15/09/2022

Na linku https://www.eu.me/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-strategije-informisanja-javnosti-o-pristupanju-crne-gore-eu-2023-2026 možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO u radnom tijelu za izradu Nacrta strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2023 – 2026. koji je objavio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni pozivi / Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma:
ROK: 02/09/2022

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma:

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=859 Javna rasprava o dokumentu – Program monitoringa morske sredine Crne Gore

Vrijeme trajanja javne rasprave: od 26. jula do 02. septembra 2022. godine

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=850  Javni poziv za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o  planiranju prostora i izgradnji objekata

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata trajaće 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA 2023-2026
ROK: 06/08/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-strategije-upravljanja-hemikalijama-2023-2026-2 možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE UPRAVLJANJA HEMIKALIJAMA 2023-2026,

koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni poziv za prijavu dva kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje
ROK: 04/08/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poyiv  možete pogledati Javni poziv za prijavu dva kandidata za obrazovanje Komisije za pripremu javnog konkursa i vrednovanje projekata o raspodjeli sredstava fonda za zaštitu i spašavanje, koji je obajvilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje prijave za člana/icu Komisije je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i u jednom štampanom mediju sa sjedištem u Crnoj Gori.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
ROK: 01/08/2022

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=852  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
ROK: 28/07/2022

na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=851 možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE
ROK: 28/07/2022

na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=851 možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA ČLANA SAVJETA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce za člana Savjeta je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave i portalu e-uprave.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
ROK: 22/06/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-pdv  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST, koji je objavilo Ministartvo finansija.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

Javni pozivi / Ministarstvo ekonomskog razvoja
ROK: 17/06/2022

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o boravišnoj taksi i Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za izradu predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim organizacijama.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-boravisnoj-taksi-3

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-turistickim-organizacijama-3

Rok za dostavljanje predloga 17. jun 2022.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu
ROK: 10/06/2022

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=805 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2023. godinu, koji je raspisalo   Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma .

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi / Ministarstvo rada i socijalnog staranja
ROK: 10/06/2022

Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je objavilo Ministarstvo rada i socijalnog staranja:

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=808  Javni poziv za predlaganje jednog predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Strategije o deinstitucionalizaciji

Rok za dostavljanje prijedloga je 10. jun 2022.godine.

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=807  Javni poziv za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Predloga Zakona o psihološkoj djelatnosti

Rok dostavljanja predloga je: ­­­­­­10.  jun 2022. godine.

https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=806  Javni poziv za predlaganje tri (3) predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe za izradu Predloga Zakona o povlastici na putovanje lica sa invaliditetom

Rok dostavljanja predloga je: ­­­­­­10. jun 2022. godine.

 

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava
ROK: 27/05/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-konsultacije-sektorska-analiza-za-utvrdivanje-prijedloga-prioritetnih-oblasti-od-javnog-interesa-za-oblast-zastite-i-promovisanja-ljudskih-i-manjinskih-prava     možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2023. godini za oblast zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za dostavljanje komentara je do 27. maja, 2022. godine.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za izradu Nacrta programa mjera za nadzor i kontrolu vektora u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom za period 2022-2024. godine
ROK: 29/04/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nacrt-programa-mjera-za-nadzor-i-kontrolu-vektora-u-crnoj-gori možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za izradu Nacrta programa mjera za nadzor i kontrolu vektora u Crnoj Gori za period 2022-2024. godine sa Akcionim planom za period 2022-2024. godine, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni pozivi / Ministarstvo zdravlja
ROK: 29/04/2022

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo zdravlja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-nacrta-programa-za-kontrolu-upotrebe-duvanskih-proizvoda Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za izradu Nacrta programa za kontrolu upotrebe duvanskih proizvoda u Crnoj Gori 2022-2024. sa Akcionim planom za period 2022-2024. godine

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-nacrta-nacionalne-strategije-za-kontrolu-i-prevenciju-hronicnih-nezaraznih-bolesti Javni  poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u radnoj grupi za izradu Nacrta Nacionalne Strategije za kontrolu i prevenciju hroničnih nezaraznih bolesti za period 2022-2030

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za javnu raspravu u razmatranju dokumenta „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“
ROK: 28/04/2022

na linku https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-dokumentu-identifikovani-problemi-i-moguca-rjesenja-budzetskog-finansiranja-projekata-i-programa-nvo možete pogledati Javni poziv za javnu raspravu u razmatranju dokumenta „Identifikovani problemi i moguća rješenja budžetskog finansiranja projekata i programa NVO“, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom
ROK: 28/04/2022

na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=788 možete pogledati Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2023. godini u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanje komentara, inicijativa i predloga je 15 dana od  dana  objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv za javnu raspravu za Nacrt Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023.
ROK: 27/04/2022

 na linku https://www.gov.me/clanak/javna-rasprava-o-nacrtu-strategije-saradnje-organa-drzavne-uprave-i-nevladinih-organizacija-2022-2026-i-akcionog-plana-2022-2023 možete pogledati Javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim licima, organizacijama i zajednicama, da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026 i Akcionog plana 2022-2023.

Javna rasprava će trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija https://www.gov.me/mju i portalu e-uprave https://www.euprava.me/.

Javni poziv  nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
ROK: 26/04/2022

na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=793 možete pogledati Javni poziv  nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvojkoji je objavio  Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva (do 26. aprila 2022. godine).

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj
ROK: 26/04/2022

na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=793 možete pogledati Javni poziv  nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, koji je objavio  Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva (do 26. aprila 2022. godine).

 

Javni pozivi/Ministarstvo prosvjete,nauke,kulture i sporta
ROK: 23/04/2022

na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Minstarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-nacionalni-program-razvoja-kulture JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA PRIPREMU NACIONALNOG PROGRAMA RAZVOJA KULTURE 2022-2026. 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-nacionalni-program-razvoja-kulture JAVNI POZIV ZA KONSULTOVANJE ZAINTERESOVANE JAVNOSTI U POČETNOJ FAZI PRIPREME NACIONALNOG PROGARAMA RAZVOJA KULTURE 2022-2026. 

Rok za dostavljanje predloga je 30 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-zakon-o-zastiti-kulturnih-dobara JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA PRIPREMU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KULTURNIH DOBARA 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-izmjene-i-dopune-zakona-o-kulturi JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOM TIJELU ZA PRIPREMU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KULTURI 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini
ROK: 20/04/2022

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultacije-nevladinim-organizacijama-3 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2023. godini, koje je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije traju 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

 

Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacija u cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2023.godini
ROK: 19/04/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultacije-zainteresovanim-nvo-u-cilju-pripreme-sektorskih-analiza možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacija u cilju pripreme Sektorskih analiza za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje programa i projekata nevladinih organizacija iz Budžeta u 2023.godini, koje je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija i to u sljedećim oblastima:

  • Saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju;
  • Zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju;
  • Zaštita životne sredine u saobraćaju;
  • Energetika i energetska efikasnost.

Javne konsultacije će se vršiti putem e-maila, i to 15 dana od dana objavljivanja zaključno sa 19.04.2022. godine u 15h.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.)
ROK: 18/04/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/predlaganje-predstavnika-nvo-izrada-strategije-naucnoistrazivacke-djelatnosti možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.), koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ROK: 11/04/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-nevladinim-organizacijama možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O  IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ce u Radnom tijelu je deset dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU
ROK: 31/03/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-duvanu možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DUVANU, koji je objavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni pozivi/Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
ROK: 29/03/2022

https://www.gov.me/clanak/predlaganje-predstavnika-nvo-izrada-strategije-naucnoistrazivacke-djelatnosti Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije naučnoistraživačke djelatnosti (2022-2026.)

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-nacrt-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sportu  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORTU

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-strategija-tazvoja-sporta-2022-2030 JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA 2022 – 2030 SA PLANOM REALIZACIJE STARTEGIJE ZA PERIOD 2022-2024

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
ROK: 26/03/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-clanstvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-posredovanju-pri-zaposljavanju-i-pravima-za-vrijeme-nezaposleno možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

Javni pozivi / Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
ROK: 25/03/2022

Na linkovoma ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta:

https://www.gov.me/clanak/poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-izmjene-i-dopune-zakona-o-mladima JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA O DOPUNAMA ZAKONA O MLADIMA

https://www.gov.me/clanak/predlaganje-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-strategije-za-mlade-2022-2026  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA STRATEGIJE ZA MLADE 2022-2026 SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2022-2024

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnih poziva.

 

Javni pozivi / Ministarstvo zdravlja
ROK: 24/03/2022

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo zdravlja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnika-ce-nvo-za-finansiranje-projekata-podrska-programima-prevencije-hiv-aids  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO po konkursu ,,Podrška programima prevencije HIV/AIDS-a među ključnim populacijama i unapređenja tretmana osoba koje žive sa HIV-om“

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-ostani-zdrav-reci-ne-drogama  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu u komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa NVO po konkursu “Partnerstvo sa NVO u cilju podrške prevencije zloupotrebe droga među ključnim populacijama u 2022. godini – Ostani zdrav! Reci ne drogama!“

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja poziva.

 

Javni poziv za izbor predstavnika NVO u radu radne grupe za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada
ROK: 21/03/2022

Glavni grad Podgorica poziva  sve NEVLADINE ORGANIZACIJE koje imaju sjedište u Glavnom gradu i obavljaju djelatnost na teritoriji Glavnog grada da predlože svog predstavnika u radnu grupu za izradu akata iz nadležnosti Glavnog grada (odluke, razvojni planovi i sl.) kojima se uređuju prava i obaveze grđana, a koji su predviđeni Programom rada Skupštine Glavnog grada – Podgorice za 2022. godinu.

Program je objavljen na internet stranici Glavnog grada  https://podgorica.me/oglasi

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA  JE 8 (OSAM) DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA JAVNOG POZIVA.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima
ROK: 20/03/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-kandidata-kinje-za-clana-cu-radne-grupe-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sudovima možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe za izradu teksta Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.  

 

Javni poziv za predlaganje 3 kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici(GREVIO)
ROK: 19/03/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-tri-kandidata-tkinje-za-clanove-ice-grupe-eksperata-za-borbu-protiv-nasilja-nad-zenama-i-nasilja-u-porodici-grevio možete pogledati Javni poziv za predlaganje 3 kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici(GREVIO), koji je objavillo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Rok za dostavljanje predloga je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva finansija i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

 

 

Javni pozivi / Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
ROK: 15/03/2022

https://www.gov.me/clanak/ucesce-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-izmjene-i-dopune-zakona-o-strucnom-obrazovanju  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA /CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRUČNOM OBRAZOVANJU 

Rok za dostavljanje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/ucesce-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-zakon-o-nacionalnim-strucnim-kvalifikacijama  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/ucesce-predstavnika-nvo-u-radnom-tijelu-izmjene-i-dopune-zakona-o-obrazovanju-odraslih  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrazovanju odraslih 

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/poziv-za-ucesce-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-izmjene-i-dopune-zakona-o-gimnaziji JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA /CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GIMNAZIJI

Rok za dostavljanje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

https://www.gov.me/clanak/ucesce-predstavnika-nvo-u-radnoj-grupi-izmjene-i-dopune-opsteg-zakona-o-obrazovanju JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA /CU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OPŠTEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU

Rok za dostavljanje predloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

J A V N I P O Z I V NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2022. GODINI U OKVIRU RELOAD PROGRAMA
ROK: 15/03/2022

Na linku https://podgorica.me/oglasi  možete pogledati J A V N I  P O Z I V  NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE JEDNOG ČLANA/ICE, PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2022. GODINI U OKVIRU RELOAD PROGRAMA, koji su raspisali Glavni grad Podgorica, Gradska opština Golubovci, Prijestonica Cetinje i Opština Danilovgrad  u partnerstvu sa programom Ujedinjenih nacija za razvoj.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu Međuresornog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama
ROK: 11/03/2022

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=756  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu  Međuresornog operativnog tima  za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji  i timova u lokalnim zajednicama, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNO TIJELO ZA SUZBIJANJE KRIVOLOVA I KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA ZA LOV, SVIH VRSTA DIVLJAČI
ROK: 11/03/2022

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=758  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNO TIJELO ZA SUZBIJANJE KRIVOLOVA I KORIŠĆENJA NEDOZVOLJENIH SREDSTAVA ZA LOV, SVIH VRSTA DIVLJAČI, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i portalu e-uprave, odnosno do 11. marta 2022. godine.

 

 

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U VEZI POSTIZANJA CILJEVA ZA RECIKLAŽU NA PUTU KA EU, NA TEMU ODLAGANJA OTPADA NA NEPROPISNIM MJESTIMA I U VEZI RASTEREĆENJA DEPONIJE – SMANJENJA ODLOŽENIH KOLIČINA ORGANSKOG OTPADA
ROK: 10/03/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-ima-za-predlaganje-clana-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nvo-ima-za-projekte-u-vezi-upravljanja-otpadom možete pogledati JAVNI POZIV  ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA NA JAVNIM KONKURSIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U VEZI POSTIZANJA CILJEVA ZA RECIKLAŽU NA PUTU KA EU, NA TEMU ODLAGANJA OTPADA NA NEPROPISNIM MJESTIMA I U VEZI RASTEREĆENJA DEPONIJE – SMANJENJA ODLOŽENIH KOLIČINA ORGANSKOG OTPADA, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je  7 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni pozivi / Ministarstvo ekonomskog razvoja
ROK: 10/03/2022

Na linkovima ispod možete pogledati javne pozive koje je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-za-clanove-ice-inovacionih-radnih-grupa-koje-osniva-savjet-za-inovacije-i-pametnu-specijalizaciju  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija za članove/ice INOVACIONIH RADNIH GRUPA koje osniva SAVJET ZA INOVACIJE I PAMETNU SPECIJALIZACIJU

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ce nevladine organizacije je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja (www.gov.me/mek ) i na portalu e-uprave (www.euprava.me ).

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-predlaganje-jednog-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-nacrta-zakona-o-elektronskim-komunikacijama Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu NACRTA ZAKONA O ELEKTRONSKIM KOMUNIKACIJAMA

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja www.gov.me/mek i portalu e-Uprave www.euprava.me

Javni poziv nevladinim organizacijama na konsultacije u cilju izrade Plana aktivnosti za mlade
ROK: 03/03/2022

Na linku https://podgorica.me/oglasi možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama na konsultacije u cilju izrade Plana aktivnosti za mlade, koji je objavio Glavni grad Podgorica.

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA
ROK: 28/02/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnike-nvo-u-radno-tijelo-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-prekrsajima možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za učešće u radu Savjetodavne komisije za kontrolu malignih bolesti
ROK: 25/02/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-predstavnika-ca-savjetodavna-komisija-za-kontrolu-malignih-bolesti  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za učešće u radu Savjetodavne komisije za kontrolu malignih bolesti, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcionog plana za 2023-2024. godinu
ROK: 18/02/2022

Na linku https://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=737 možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Radne grupe za izradu Predloga strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju za period 2023-2030. godine i Akcionog plana za 2023-2024. godinu, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca NVO za izradu teksta nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja
ROK: 14/02/2022

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-izradu-teksta-nacrta-zakona-o-pravnom-prepoznavanju-roda-na-osnovu-samoodredenja  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca NVO za izradu teksta nacrta Zakona o pravnom prepoznavanju roda na osnovu samoodređenja, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je 21 dan od dana objavljivanja poziva.

 

Javni poziv za NVO za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima
ROK: 14/02/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-za-izradu-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-privrednim-drustvima možete pogledati Javni poziv za NVO za predlaganje predstavnika NVO za člana radne grupe za izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je uputilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike
ROK: 13/02/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-etickom-odboru-koji-prati-primjenu-kodeksa-policijske-etike možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Etičkom odboru koji prati primjenu Kodeksa policijske etike, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za raspodjelu finansijskih sredstava
ROK: 10/02/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-raspodjelu-finansijskih-sredstava možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za raspodjelu finansijskih sredstava, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024
ROK: 07/02/2022

Na linku  https://www.gov.me/clanak/predlaganje-predstavnika-nvo-za-izradu-programa-za-unapredenje-evropske-omladinske-kartice možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce u Radnom tijelu za izradu Programa za unapređenje Evropske omladinske kartice u Crnoj Gori za period 2022-2024, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni pozivi / Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija
ROK: 04/02/2022

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je raspisalo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-programa-nvo-u-oblasti-reforme-javne-uprave-u-2022godini  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI  REFORME JAVNE UPRAVE  U 2022.GODINI

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-programa-nvo-u-oblasti-digitalizacije-u-2022-godini  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U  KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DIGITALIZACIJE U 2022. GODINI

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, zaključno sa  04. februarom 2022. godine.

 

Javni pozivi / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
ROK: 02/02/2022

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnu-grupu-za-izradu-nacrta-zakon-o-morskom-ribarstvu-i-marikulturi JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU NACRTA ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU I MARIKULTURI

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnu-grupu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-slatkovodnom-ribarstvu-i-akvakulture JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU I AKVAKULTURI

Rok za podnošenje predloga je deset dana od dana objavljivanja javnih poziva.

 

 

Produžen Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor
ROK: 31/01/2022

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=722 možete pogledati Produžen Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 32 – Finansijski nadzor, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 31. januara 2022.

Javni poziv za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica nevladinih organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice Savjeta za prava lica sa invaliditetom
ROK: 28/01/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-pet-predstavnika-ca-nevladinih-organizacija-lica-sa-invaliditetom-za-clanove-ice-savjeta-za-prava-lica-sa-invaliditetom možete pogledati Javni poziv za predlaganje 5 predstavnika/predstavnica nevladinih  organizacija lica sa invaliditetom za članove/ice  Savjeta za prava lica sa invaliditetom, koji je objavilo Ministarstvo pravde,  ljudskih  i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje dva kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za pristup službenim dokumentima
ROK: 24/01/2022

Na linku https://www.gov.me/clanak/produzenje-javnog-poziva-za-predlaganje-dva-kandidata-tkinje-za-clanove-ice-grupe-eksperata-za-pristup-sluzbenim-dokumentima možete pogledati Javni poziv za predlaganje dva kandidata/tkinje za članove/ice Grupe eksperata za pristup službenim dokumentima, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje predloga je 24. januar 2022. godine do 12 h.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast digitalizacija
ROK: 29/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorskih-analiza-3 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast digitalizacija, koji je uputilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 29. decembra 2021. godine

 

Javni poziv za predlaganje 5 (pet) predstavnika nevladinih organizacija za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti
ROK: 21/12/2021

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=679  možete pogledati Javni poziv za predlaganje 5 (pet) predstavnika nevladinih organizacija za radnu grupu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, koji je objavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje je do 21. decembra 2021. godine

Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini
ROK: 16/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-na-konsultacije-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama možete pogledati Javni poziv na konsultacije zainteresovanim nevladinim organizacijama u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2022. godini, koji je objavilo Ministarstvo odbrane.

Javne konsultacije traju 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta
ROK: 16/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javi-poziv-za-predlaganje-kandidata-kandidatkinja-za-clana-icu-savjeta-za-prava-djeteta-2 možete pogledati Javni poziv za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta, koji je objavio Savjet za prava djeteta u Crnoj Gori.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine prava
ROK: 14/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorskih-analiza možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za konsultovanje u cilju pripreme sektorske analize za oblast vladavine prava, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje komentara i sugestija je 14. decembar 2021. godine.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu za izradu Smjernica za sprovođenje psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja u porodici
ROK: 13/12/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/poziv-za-nvo-smjernica-za-tretman-pocinilaca-porodicnog-nasilja možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnom tijelu za izradu Smjernica za sprovođenje psihosocijalnog tretmana počinilaca nasilja u porodici, koji je objavilo Ministarstvo zdravlja.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI
ROK: 02/12/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=651 možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU TEKSTA NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Strategije reforme javne uprave 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije za period 2022-2024.
ROK: 29/11/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nacrt-strategije-reforme-javne-uprave-2022-2026-i-akcioni-plan-2022-2024  možete pogledati Javni poziv za javnu raspravu o tekstu Nacrta Strategije reforme javne uprave 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije za period 2022-2024., koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Javna rasprava će trajati 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

Javni poziv nevladinim organizacijama iz oblasti medija za podnošenje predloga kandidata za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za elektronske medije
ROK: 21/11/2021

Na linku  https://www.skupstina.me/me/clanci/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-iz-oblasti-medija-za-podnosenje-predloga-kandidata-za-imenovanje-jednog-clana-savjeta-aem možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama iz oblasti medija za podnošenje predloga kandidata za imenovanje jednog  člana Savjeta Agencije za elektronske medije, koji je uputila Skupština Crne Gore – Administrativni odbor.

Rok za dostavljanje predloga je  45 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za period 2022-2025. godina, s Akcionim planom za 2022-2023. godinu
ROK: 13/11/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-strategija-za-borbu-protiv-transnacionalnog-organizovanog-kriminala možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga strategije za borbu protiv transnacionalnog organizovanog kriminala za period 2022-2025. godina, s Akcionim planom za 2022-2023. godinu, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje dva (2) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine
ROK: 04/11/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=624 možete pogledati Javni poziv za predlaganje dva (2) predstavnika/predstavnice nevladinih organizacija za člana /članicu Komisije za praćenje sprovođenja Nacionalne Strategije rodne ravnopravnosti 2021-2025 godine, sa Akcionim planom 2021-2022 godine, koji je objavilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, zaključno sa 4. novembrom 2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta
ROK: 30/10/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=620  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kandidatkinja za člana/icu Savjeta za prava djeteta, koji je objavio Savjet za prava djeteta.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pet predstavnika za članove Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama
ROK: 28/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-pet-predstavnika-za-clanove-radne-grupe-za-izradu-izmjena-i-dopuna-zakona-o-medijima-zakona-o-nacionalnom-javnom-emiteru-radio-i-televizi možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje pet predstavnika za članove Radne grupe za izradu izmjena i dopuna Zakona o medijima, Zakona o Nacionalnom javnom emiteru Radio i Televizija Crne Gore i Nacrta zakona o audiovizuelnim medijskim uslugama, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje predloga predstavnika/ca je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima
ROK: 23/10/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=609  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima,  koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu Međuresorskog operativnog tima za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji i timova u lokalnim zajednicama
ROK: 15/10/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=592 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladinih organizacija za člana/icu   Međuresorskog operativnog tima  za pružanje pomoći u ostvarivanju prava crnogorskih državljana prilikom povratka u Crnu Goru u skladu sa obavezama utvrđenim ugovorom o readmisiji  i timova u lokalnim zajednicama, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce na predlog nevladine organizacije koja se bavi problemima prostornog planiranja Crne Gore
ROK: 15/10/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=591 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje  jednog predstavnika/ce na predlog nevladine organizacije koja se bavi problemima prostornog planiranja Crne Gore, koji je objavio Kabinet Predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE
ROK: 15/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-rad-u-radnom-tijelu-za-izradu-predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-zastiti-prirode možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA RAD U RADNOM TIJELU ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE, koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE
ROK: 14/10/2021
Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nvo-za-clana-icu-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-programa-za-prevenciju-stetne-upotrebe-alkohola-3 možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA PROGRAMA ZA PREVENCIJU ŠTETNE UPOTREBE ALKOHOLA I ALKOHOLOM UZROKOVANIH POREMEĆAJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD OD 2022. DO 2024. GODINE SA AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD OD 2022. DO 2023. GODINE, koji je uputilo Ministarstvo zdravlja.
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini
ROK: 12/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-ima-za-konsultovanje-u-cilju-pripreme-sektorskih-analiza-za-2022-godinu možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju sačinjavanja sektorskih analiza za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za sledeće oblasti:

  1. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava LGBT osoba (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9826);
  2. rodna ravnopravnost (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9827);
  3. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9828);
  4. zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9829);
  5. zaštita lica sa invaliditetom (Nacrt sektorske analize broj: 01-056/21-9830).

 

Rok za dostavljanje komentara i sugestija Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava je 12. oktobar 2021.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budžeta u 2022. godini, u oblasti zaštite prava potrošača
ROK: 07/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-sektorska-analiza-za-2022-godinu  možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budžeta u 2022. godini, u oblasti zaštite prava potrošača, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja – Direkcija za zaštitu potrošača.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 21.09. do 07.10.2021. godine.

 

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija
ROK: 07/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-predlog-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-priznavanju-inostranih-obrazovnih-isprava-i-izjednacavanju-kvalifikacija možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2022. godini“
ROK: 05/10/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-utvrdivanje-prijedloga-sektorskih-analiza-za-oblast-nauke možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2022. godini za oblast “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2022. godini“, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 5. oktobar 2021. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III) ZA OBLAST PODRŠKE „VLADAVINA PRAVA, TEMELJNA PRAVA I DEMOKRATIJA“
ROK: 29/09/2021
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladinih-organizacija-u-meduresorskoj-radnoj-grupi-za-programiranje-instrumenta-pretpristupne-podrske-eu-za-period-2021-2027-ipa-iii   možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U MEĐURESORSKOJ RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE EU ZA PERIOD 2021-2027 (IPA III) ZA OBLAST PODRŠKE „VLADAVINA PRAVA, TEMELJNA PRAVA I DEMOKRATIJA“, koji je objavilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.
JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2021. GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA
ROK: 25/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-oblast-zastite-potrosaca možete pogledati  JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA/PROGRAMA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U 2021. GODINI U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA, koji je uputilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA,
ROK: 25/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-sudskom-savjetu-i-sudijama možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANjE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKOM SAVJETU I SUDIJAMA, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta u 2022. godini
ROK: 23/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-konsultacije-nevladinim-organizacijama-i-zainteresovanoj-javnosti-povodom-pripreme-nacrta-sektorske-analize možete pogledati Javni poziv za konsultacije nevladinim organizacijama i zainteresovanoj javnosti povodom pripreme nacrta Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz budžeta u 2022. godini, koji je objavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Konsultacije će trajati 15 dana, od datuma objave ovog Javnog oglasa.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška darovitim učenicima
ROK: 23/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-nvo možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti institucionalnog i vaninstitucionalnog obrazovanja – podoblast podrška     darovitim učenicima,  koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

 

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti sporta
ROK: 23/09/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=556  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti sporta, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje tri(3) predstavika/ce nevladinih organizacija za člana/cu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma I Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025.
ROK: 20/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-predlaganje-tri-predstavnika-predstavnica-nvo-za-clana-komisije  možete pogledati  Javni poziv za predlaganje tri(3) predstavika/ce nevladinih organizacija za člana/cu Komisije za praćenje sprovođenja Strategije socijalne inkluzije Roma I Egipćana u Crnoj Gori 2021-2025., koji je objavilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva, odnosno do 20. septembra 2021. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA CRNE GORE ZA PERIOD 2022-2027.GODINA
ROK: 19/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-nvo-oblast-regionalnog-razvoja možete pogledati  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE REGIONALNOG RAZVOJA CRNE GORE ZA PERIOD 2022-2027.GODINA, koji je uputilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset  dana od dana objavljivanja ovog poziva, tj. do 19. septembra 2021. godine.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava i vladavina prava
ROK: 17/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-programa možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu  Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava i vladavina prava, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih  i manjinskih  prava.

Rok za dostavljanje predloga je 17. septembar 2021. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA SUZBIJANJE UPOTREBE EKSPLOZIVNIH NAPRAVA I DRUGIH NEDOZVOLJENIH ALATA I OPREME U SVRHU ULOVA RIBE
ROK: 17/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predstavnike-nvo-za-radnu-grupu-stop-krivolovu možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNU GRUPU ZA SUZBIJANJE UPOTREBE EKSPLOZIVNIH NAPRAVA I DRUGIH NEDOZVOLJENIH ALATA I OPREME U SVRHU ULOVA RIBE, koji je uputilo Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede .

Rok za dostavljanje predloga je 17. septembar 2021. godine

Javni pozivi/Ministarstvo zdravlja
ROK: 17/09/2021

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo zdravlja:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-nacrta-strategije-razvoja-zdravstva-crne-gore Javni poziv  za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Strategije razvoja zdravstva Crne Gore

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-icu-radne-grupe-za-izradu-nacrta-nacionalne-strategije-za-kontrolu-rezistencije-bakterija-na-antibiotike Javni poziv predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu radne grupe za izradu Nacrta Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period od 2021. do 2025. godine 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovih poziva, odnosno do 17. septembra 2021.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI
ROK: 08/09/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNIM TIJELIMA ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROMETEOROLOŠKIM POSLOVIMA I PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI, koji je objavilo  Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok za dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

JAVNI POZIV ZAPREDLAGANJE DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE IPA III PODRŠKE ZA OBLASTDOBRO UPRAVLJANJE, USKLAĐIVANJE SA PRAVNOM TEKOVINOM, STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I DOBROSUSJEDSKI ODNOSI
ROK: 10/08/2021
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladinih-organizacija možete pogledati JAVNI POZIV ZAPREDLAGANJE DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE IPA III PODRŠKE ZA OBLASTDOBRO UPRAVLJANJE, USKLAĐIVANJE SA PRAVNOM TEKOVINOM, STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I DOBROSUSJEDSKI ODNOSI, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.
Rok za dostavljanja predloga je  deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

 

JAVNI POZIV JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU ZA OBLAST POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA
ROK: 09/08/2021
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-operativnom-timu-partnerstva-za-otvorenu-upravu-za-oblast-povecanje-javnog-integriteta  možete pogledati JAVNI POZIV JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU ZA OBLAST POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O BEZBJEDNOM UPRAVLJANJU DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA (POPs) U CRNOJ GORI
ROK: 04/08/2021

Na inku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-clana-icu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-cilju-sprovodenja-edukativnih-kampanja-o-bezbjednom-up-3  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O BEZBJEDNOM UPRAVLJANJU DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA (POPs) U CRNOJ GORI koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana u komisiji za raspodjelu sredstava za projekat “Održavanje niske prevalencije HIV-a u CG”,
ROK: 04/08/2021

Na inku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-projekat-odrzavanje-niske-prevalencije-hiv-a-u-cg  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana u komisiji za raspodjelu sredstava za projekat “Održavanje niske prevalencije HIV-a u CG”, koji je objavilo Ministarstvo zdrvalja.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2021. godinu
ROK: 04/08/2021

Na https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-komisije-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-i-programa-nevladinih-organizac   možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2021. godinu,  koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada
ROK: 31/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-komisije-za-raspodjelu-finansijskih-sredstava-na-javnim-konkursima-za-finansiranje-projekata-u-vezi-eliminisanja-plasticnih-kesa možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada, koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni pozivi
ROK: 30/07/2021

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo pravde,  ljudskih i manjinskih prava:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-unapredenja-prava-manjinskih-naroda-i-drugih-manjinskih-nacionalnih  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini, u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-rodna-ravnopravnost Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – rodna ravnopravnost 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-i-promovisanje-ljudskih-i-manjinskih-prava Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije  za predstavnika/predstavnicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-od-diskriminacije-lica-sa-invaliditetom-i-promociju-jednakosti Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti -zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti

 

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul 2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027
ROK: 30/07/2021

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javi-poziv  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027, koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tačnije do 30.07. 2021.godine do 15h.

 

 

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba
ROK: 30/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-i-unapredenje-ljudskih-prava-lgbt-osoba-2  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul  2021. godine

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
ROK: 29/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-11  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

Javni pozivi
ROK: 28/07/2021

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija:

 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-14  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-13 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-12  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  SAOBRAĆAJA, SIGURNOST I BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

 

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva,tačnije do 28.07.2021.godine 15h.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
ROK: 15/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-zakona-o-planiranju-prostora-i-izgradnji-objekata možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge
ROK: 12/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=509  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

 

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 12. jul 2021.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10– Informatičko društvo i mediji
ROK: 12/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=510 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10– Informatičko društvo i mediji, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 12. jul 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine
ROK: 12/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-strategije-razvoja-uprave-policije-za-period-2022-2025-godine  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine,  koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
ROK: 08/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-22-regionalna-politika-i-koordinacija-strukturnih-instrumenata  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
ROK: 07/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-19-socijalna-politika-i-zaposljavanje možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 7. jul 2021.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
ROK: 05/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=505  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 5. jul 2021.

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije
ROK: 02/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-izradu-pravilnika-o-uslovima-kriterijumima-i-postupku-ostvarivanja-prava-na-subvencije možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije, koji je objavilo    Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja (www.gov.me/mek ) i portalu e-uprave (www.euprava.me). 

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom
ROK: 28/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-strategije-razvoja-turizma-crne-gore-2021-2025-godine-sa-akcionim-planom možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom, koji je objavilo Ministarsvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave, te isti teče od dana 18.06.2021. do 28.06.2021. do 13h.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
ROK: 25/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-7-pravo-intelektualne-svojine možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je jedanaest dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu
ROK: 21/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladnim-organizacijama-za-predlaganje-predstavika-ce-za-clan-icu-radne-grupe-za-izradu-strategije-razvojasumarstva-2022-2026-godina-sa-akcionim-planom-za-2022-i-2023-god možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE  ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu, koji je uputilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora Javni poziv o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi
ROK: 19/06/2021

na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-30-vanjski-odnosi  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 19. jun 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026
ROK: 07/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv – Radna grupa za izradu jedinstvenih kriterijuma i metodologije utvrđivanja invaliditeta
ROK: 26/05/2021

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za učešće u radu radnih grupa za izradu jedinstvenih kriterijuma i metodologije utvrđivanja invaliditeta.

Sve informacije možete naći na linku: https://www.ijzcg.me/me/projekti/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-ucesce-u-radu-radnih-grupa-za-izradu-jedinstvenih-kriterijuma-i-metodologije-utvrdivanja-invaliditeta

 

Javni poziv o pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju
ROK: 26/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=465  možete pogledati Javni poziv o pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije zainteresovane javnosti trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
ROK: 24/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=467 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 24. maj 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru
ROK: 21/05/2021

Na linku https://mup.gov.me/vijesti/243860/Javni-poziv-za-ucesce.html  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog  poziva.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama
ROK: 08/05/2021

https://mju.gov.me/vijesti/243240/Javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-povodom-izrade-Nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-nevladinim-org.html Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini
ROK: 04/05/2021

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=443 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), koji je objavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 4. maja 2021. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU
ROK: 03/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=438    možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG
ROK: 30/04/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://www.skupstina.me/index.php/me/predsjednik/item/5141-javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-savjeta-rtcg  možete pogledati  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG, koji je objavila Skupština Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 40 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za izbor tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
ROK: 30/04/2021

Na linku https://www.skupstina.me/me/clanci/odbor-za-sveobuhvatnu-izbornu-reformu-upucuje-javni-poziv-za-izbor-tri-pridruzena-clana-iz-nevladinog-sektora možete pogledati Javni poziv za izbor tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je uputila Skupština Crne Gore – Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Rok za dostavljanje prijava je sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022.
ROK: 29/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=422 možete pogledati Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022., koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenog dokumenta trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 29/04/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/242744/JAVNI-POZIV.html možete pogledati Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je dvadeset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini
ROK: 28/04/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/242934/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblasti-umjetnos.html možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno s 28. aprilom 2021. godine

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”
ROK: 26/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=424 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedloge sektorskih analiza dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na e-mail: milena.ivanovic@mna.gov.me, najkasnije do ponedeljka, 26. aprila 2021. godine.

 

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 23/04/2021

Na linku https://mif.gov.me/vijesti/242916/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Predloga-Fiskalne-strategije-Crne-Gore-2021-2024-godine.html možete pogledati Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima  za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine, koji je uputilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Predloga fiskalne strategije trajaće do 23. aprila 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma
ROK: 19/04/2021

Na linku https://mup.gov.me/vijesti/242808/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-eksplozi.html možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici
ROK: 19/04/2021

na linku https://msp.gov.me/vijesti/242793/Javni-poziv.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija  

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
ROK: 19/04/2021

Na linku https://www.eu.me/javni-poziv-za-nvo-za-predlaganje-clana-ice-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-24-pravda-sloboda-i-bezbijednost/ možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, koji je objavila  Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 07/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=409 možete pogledati Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javna rasprava će trajati do 7.04.2021. godine.

Javni poziv NVO-ima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.
ROK: 31/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na inku http://www.eu.me/mn/press/saopstenja/item/4369-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-cetiri-predstavnika-ce-za-clana-cu-operativnog-tijela-za-sprovodenje-strategije-informisanja-javnosti-o-pritupanju-crne-gore-eu-2019-2022 .

Možete pogledati  Javni poziv NVOima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača
ROK: 22/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=408 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 06.03 do 22.03.2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama
ROK: 19/03/2021

Na linku https://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/240881/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-javnim-o.html   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 19.03.2021. godine

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
ROK: 03/03/2021

Na linku http://bar.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-kandidata-kinje-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nvo/  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koji je uputila Opština Bar.

Rok za predlaganje kandidata je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022
ROK: 02/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=393  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce začlana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022, koji je objavio Generalni sekratarijat Crne Gore.

 

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU
ROK: 01/03/2021

Na linku https://gsv.gov.me/vijesti/239461/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Godisnjeg-programa-rada-vlade-za-2021-godinu.html  možete pogledati JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU, koji je uputio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Godišnjeg programa rada Vlade za 2021, trajaće do 1. marta 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju
ROK: 27/02/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/239249/JAVNI-POZIV-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-Radnom-tijelu-za-izradu-Predloga-zakona-o-visokom-obrazovanj.html  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u  Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 21/02/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/239225/JAVNI-POZIV-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-u-radnom-tijelu-za-izradu-Nacrta-Zakona-o-nadzoru-veleprodajno.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

 

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija
ROK: 10/02/2021

Poštovane koleginice i kolege,

 

Na linku https://niksic.me/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-dva-clana-prdstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija/  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u  Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji je uputila Opština Nikšić.

 

Rok za dostavljane prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 10.02.2021. godine)

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana