CRNVO

Javni pozivi

Otvoreni pozivi

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada
ROK: 31/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-komisije-za-raspodjelu-finansijskih-sredstava-na-javnim-konkursima-za-finansiranje-projekata-u-vezi-eliminisanja-plasticnih-kesa možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana komisije za raspodjelu finansijskih sredstava na javnim konkursima za finansiranje projekata u vezi eliminisanja plastičnih kesa i drugih plastičnih materijala, odvojenog sakupljanju komunalnog otpada i upravljanja organskim otpadom i kompostiranja otpada, koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O BEZBJEDNOM UPRAVLJANJU DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA (POPs) U CRNOJ GORI
ROK: 04/08/2021

Na inku  https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-za-clana-icu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-u-cilju-sprovodenja-edukativnih-kampanja-o-bezbjednom-up-3  možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE ZA ČLANA/ICU KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U CILJU SPROVOĐENJA EDUKATIVNIH KAMPANJA O BEZBJEDNOM UPRAVLJANJU DUGOTRAJNIM ORGANSKIM ZAGAĐUJUĆIM SUPSTANCAMA (POPs) U CRNOJ GORI koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana u komisiji za raspodjelu sredstava za projekat “Održavanje niske prevalencije HIV-a u CG”,
ROK: 04/08/2021

Na inku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-za-clana-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-projekat-odrzavanje-niske-prevalencije-hiv-a-u-cg  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za člana u komisiji za raspodjelu sredstava za projekat “Održavanje niske prevalencije HIV-a u CG”, koji je objavilo Ministarstvo zdrvalja.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2021. godinu
ROK: 04/08/2021

Na https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-za-clana-komisije-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-i-programa-nevladinih-organizac   možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacije koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom u oblasti izgradnje objekata, za 2021. godinu,  koji je uputilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10  dana  od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

JAVNI POZIV JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU ZA OBLAST POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA
ROK: 09/08/2021
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nvo-u-operativnom-timu-partnerstva-za-otvorenu-upravu-za-oblast-povecanje-javnog-integriteta  možete pogledati JAVNI POZIV JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U OPERATIVNOM TIMU PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU ZA OBLAST POVEĆANJE JAVNOG INTEGRITETA, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.
Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

JAVNI POZIV ZAPREDLAGANJE DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE IPA III PODRŠKE ZA OBLASTDOBRO UPRAVLJANJE, USKLAĐIVANJE SA PRAVNOM TEKOVINOM, STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I DOBROSUSJEDSKI ODNOSI
ROK: 10/08/2021
Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladinih-organizacija možete pogledati JAVNI POZIV ZAPREDLAGANJE DVA PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U RADNOJ GRUPI ZA PROGRAMIRANJE IPA III PODRŠKE ZA OBLASTDOBRO UPRAVLJANJE, USKLAĐIVANJE SA PRAVNOM TEKOVINOM, STRATEŠKO KOMUNICIRANJE I DOBROSUSJEDSKI ODNOSI, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.
Rok za dostavljanja predloga je  deset dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija i portalu e-uprave.

 

Prethodni pozivi

Javni pozivi
ROK: 30/07/2021

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je uputilo Ministarstvo pravde,  ljudskih i manjinskih prava:

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-unapredenja-prava-manjinskih-naroda-i-drugih-manjinskih-nacionalnih  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini, u oblasti razvoja i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-rodna-ravnopravnost Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – rodna ravnopravnost 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-i-promovisanje-ljudskih-i-manjinskih-prava Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/predstavnice  nevladine organizacije  za predstavnika/predstavnicu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti – Zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-od-diskriminacije-lica-sa-invaliditetom-i-promociju-jednakosti Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti -zaštita od diskriminacije lica sa invaliditetom i promociju jednakosti

 

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul 2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027
ROK: 30/07/2021

Na linku   https://www.gov.me/clanak/javi-poziv  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu u Radnoj grupi za programiranje IPA III perspektive 2021-2027, koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

 

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog poziva, tačnije do 30.07. 2021.godine do 15h.

 

 

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba
ROK: 30/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-zastita-i-unapredenje-ljudskih-prava-lgbt-osoba-2  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije  za predstavnika/cu Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija u 2021. godini u oblasti zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava – zaštita i unapređenje ljudskih prava LGBTI osoba, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je 30. jul  2021. godine

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju
ROK: 29/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-11  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Nacrta zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju, koji je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

 

 

Javni pozivi
ROK: 28/07/2021

Na linkovima ispod možete pogledati pozive koje je objavilo Ministarstvo kapitalnih investicija:

 

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-14  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-13 JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  ZAŠTITE LICA SA INVALIDITETOM U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-12  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U KOMISIJU ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA, ZA OBLAST  SAOBRAĆAJA, SIGURNOST I BEZBJEDNOST U SAOBRAĆAJU, ZA 2021. GODINU

 

Predlozi se dostavljaju na propisanom obrascu u roku od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva,tačnije do 28.07.2021.godine 15h.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
ROK: 15/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-nacrta-zakona-o-planiranju-prostora-i-izgradnji-objekata možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOJ GRUPI ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Rok dostavljanja predloga je 10 dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge
ROK: 12/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=509  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 9 – Finansijske usluge, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

 

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 12. jul 2021.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10– Informatičko društvo i mediji
ROK: 12/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=510 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 10– Informatičko društvo i mediji, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 12. jul 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine
ROK: 12/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-radnoj-grupi-za-izradu-strategije-razvoja-uprave-policije-za-period-2022-2025-godine  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Strategije razvoja Uprave policije za period 2022-2025. godine,  koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je deset  (10) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata
ROK: 08/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-22-regionalna-politika-i-koordinacija-strukturnih-instrumenata  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje
ROK: 07/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-19-socijalna-politika-i-zaposljavanje možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 7. jul 2021.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika
ROK: 05/07/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=505  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 2 – Sloboda kretanja radnika, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 5. jul 2021.

 

 

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije
ROK: 02/07/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-izradu-pravilnika-o-uslovima-kriterijumima-i-postupku-ostvarivanja-prava-na-subvencije možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku ostvarivanja prava na subvencije, koji je objavilo    Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog javnog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja (www.gov.me/mek ) i portalu e-uprave (www.euprava.me). 

Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom
ROK: 28/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-nevladine-organizacije-u-radnom-tijelu-za-izradu-strategije-razvoja-turizma-crne-gore-2021-2025-godine-sa-akcionim-planom možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025 godine sa Akcionim planom, koji je objavilo Ministarsvo ekonomskog razvoja.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja i portalu e-uprave, te isti teče od dana 18.06.2021. do 28.06.2021. do 13h.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine
ROK: 25/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-7-pravo-intelektualne-svojine možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je jedanaest dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu
ROK: 21/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nevladnim-organizacijama-za-predlaganje-predstavika-ce-za-clan-icu-radne-grupe-za-izradu-strategije-razvojasumarstva-2022-2026-godina-sa-akcionim-planom-za-2022-i-2023-god možete pogledati JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE  ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA ŠUMARSTVA, 2022 – 2026 godina, SA AKCIONIM PLANOM ZA 2022. i 2023. godinu, koji je uputilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Rok za dostavljanje predloga kandidata/kinje za člana/cu Radne grupe je 10 (deset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede.

nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora Javni poziv o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi
ROK: 19/06/2021

na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-predstavnika-ce-za-clana-icu-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-30-vanjski-odnosi  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 30 – Vanjski odnosi, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 19. jun 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026
ROK: 07/06/2021

Na linku https://www.gov.me/clanak/javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce  nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, koji je objavilo Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

Rok za dostavljanje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv – Radna grupa za izradu jedinstvenih kriterijuma i metodologije utvrđivanja invaliditeta
ROK: 26/05/2021

Institut za javno zdravlje Crne Gore objavio je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ca za učešće u radu radnih grupa za izradu jedinstvenih kriterijuma i metodologije utvrđivanja invaliditeta.

Sve informacije možete naći na linku: https://www.ijzcg.me/me/projekti/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-ca-za-ucesce-u-radu-radnih-grupa-za-izradu-jedinstvenih-kriterijuma-i-metodologije-utvrdivanja-invaliditeta

 

Javni poziv o pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju
ROK: 26/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=465  možete pogledati Javni poziv o pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lobiranju, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije zainteresovane javnosti trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene
ROK: 24/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=467 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 27 – Životna sredina i klimatske promjene, koji je objavila Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je 24. maj 2021.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru
ROK: 21/05/2021

Na linku https://mup.gov.me/vijesti/243860/Javni-poziv-za-ucesce.html  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom redu i miru, koji objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog  poziva.

Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama
ROK: 08/05/2021

https://mju.gov.me/vijesti/243240/Javni-poziv-za-konsultovanje-zainteresovane-javnosti-povodom-izrade-Nacrta-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-nevladinim-org.html Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti povodom izrade Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama

Konsultacije zainteresovane javnosti u početnoj fazi pripreme Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama trajaće 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini
ROK: 04/05/2021

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=443 možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana radnog tijela za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini (“Službeni list CG”, br. 21/09 i 40/11), koji je objavilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Rok za podnošenje predloga je deset (10) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 4. maja 2021. godine.

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU
ROK: 03/05/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=438    možete pogledati JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADINE ORGANIZACIJE U RADNOM TIJELU ZA IZRADU NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠENJU I OBEZBJEĐENJU, koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG
ROK: 30/04/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://www.skupstina.me/index.php/me/predsjednik/item/5141-javni-poziv-za-predlaganje-kandidata-za-clanove-savjeta-rtcg  možete pogledati  Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta RTCG, koji je objavila Skupština Crne Gore.

Rok za dostavljanje predloga je 40 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za izbor tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu
ROK: 30/04/2021

Na linku https://www.skupstina.me/me/clanci/odbor-za-sveobuhvatnu-izbornu-reformu-upucuje-javni-poziv-za-izbor-tri-pridruzena-clana-iz-nevladinog-sektora možete pogledati Javni poziv za izbor tri pridružena člana, iz nevladinog sektora, Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, koji je uputila Skupština Crne Gore – Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu.

Rok za dostavljanje prijava je sedam dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022.
ROK: 29/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=422 možete pogledati Javni poziv za konsultacije za izradu Akcionog plana za implementaciju Srategije reforme pravosuđa 2019-2022., koji je uputilo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.

Konsultacije zainteresovane javnosti u pripremi navedenog dokumenta trajaće 20 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 29/04/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/242744/JAVNI-POZIV.html možete pogledati Javni poziv za sprovođenje javne rasprave za izradu Nacrta Zakona o nadzoru veleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

Rok za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija je dvadeset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini
ROK: 28/04/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/242934/Javni-poziv-zainteresovanim-nevladinim-organizacijama-za-konsultacije-u-cilju-sacinjavanja-Sektorske-analize-za-oblasti-umjetnos.html možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama koje djeluju u oblastima umjetnosti i kulture, za konsultacije u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz Budžeta Crne Gore u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za konsultacije je 15 dana, odnosno zaključno s 28. aprilom 2021. godine

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”
ROK: 26/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=424 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju utvrđivanja prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta u 2021. godini za oblasti: “Saradnja nauke i privrede” i “Promocija nauke i istraživanja u društvu Crne Gore u 2021. godini”, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Predstavnici nevladinih organizacija mogu svoje komentare na prijedloge sektorskih analiza dostaviti Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta na e-mail: milena.ivanovic@mna.gov.me, najkasnije do ponedeljka, 26. aprila 2021. godine.

 

Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 23/04/2021

Na linku https://mif.gov.me/vijesti/242916/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Predloga-Fiskalne-strategije-Crne-Gore-2021-2024-godine.html možete pogledati Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima  za uključivanje u pripremu Predloga fiskalne strategije Crne Gore 2021-2024. godine, koji je uputilo Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

Konsultovanje zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Predloga fiskalne strategije trajaće do 23. aprila 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma
ROK: 19/04/2021

Na linku https://mup.gov.me/vijesti/242808/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-eksplozi.html možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce NVO u radnom tijelu za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koji je uputilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici
ROK: 19/04/2021

na linku https://msp.gov.me/vijesti/242793/Javni-poziv.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu nacrta  Zakona o željeznici, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija  

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost
ROK: 19/04/2021

Na linku https://www.eu.me/javni-poziv-za-nvo-za-predlaganje-clana-ice-radne-grupe-za-pregovaracko-poglavlje-24-pravda-sloboda-i-bezbijednost/ možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika/ce za člana/icu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost, koji je objavila  Kancelarija za evropske integracije u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore.

Rok za podnošenje prijedloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine
ROK: 07/04/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=409 možete pogledati Javni poziv građanima, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim licima da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Strategije razvoja ženskog preduzetništva Crne Gore 2021-2024. godine, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javna rasprava će trajati do 7.04.2021. godine.

Javni poziv NVO-ima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.
ROK: 31/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na inku http://www.eu.me/mn/press/saopstenja/item/4369-javni-poziv-nvo-za-predlaganje-cetiri-predstavnika-ce-za-clana-cu-operativnog-tijela-za-sprovodenje-strategije-informisanja-javnosti-o-pritupanju-crne-gore-eu-2019-2022 .

Možete pogledati  Javni poziv NVOima za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pritupanju Crne Gore EU 2019-2022.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača
ROK: 22/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=408 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za dostavljanje komentara, u cilju sačinjavanja Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, iz državnog budzeta u 2021 godini, u oblasti zaštite prava potrošača, koji je raspisalo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 06.03 do 22.03.2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama
ROK: 19/03/2021

Na linku https://www.gov.me/naslovna/vijesti-iz-ministarstava/240881/Javni-poziv-za-predlaganje-predstavnika-ce-NVO-u-radnoj-grupi-za-izradu-Predloga-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-Zakona-o-javnim-o.html   možete pogledati  Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnoj grupi za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama, koji je objavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Rok za podnošenje predloga je 19.03.2021. godine

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=405 možete pogledati Javni poziv zainteresovanim nevladinim organizacijama za konsultacije u cilju pripreme Sektorske analize za utvrđivanje prijedloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u oblasti upravljanja otpadom, u 2021. godini, koji je objavilo Ministarstvo održivog razvoja i turizma.

Komentare i sugestije na Nacrt Sektorske analize nevladine organizacije mogu da dostave najkasnije do 18. marta 2021. godine do 12 časova, na e-mail adresu: branka.milasinovic@mrt.gov.me

Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori
ROK: 18/03/2021

Na linku http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=406 možete pogledati Javni poziv za konsultacije zainteresovanih nevladinih organizacija u cilju pripreme Sektorske analize za sprovođenje edukativne kampanje o bezbjednom upravljanju POPs hemikalijama u Crnoj Gori, koji je objavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Javne konsultacije će trajati 15 dana, od 04.03. do 18.03.2021. godine.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama
ROK: 03/03/2021

Na linku http://bar.me/javni-poziv-nvo-za-predlaganje-kandidata-kinje-za-clana-cu-komisije-za-raspodjelu-sredstava-nvo/  možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama, koji je uputila Opština Bar.

Rok za predlaganje kandidata je 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce za člana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022
ROK: 02/03/2021

Poštovane koleginice i kolege,

Na linku  http://eusluge.euprava.me/eParticipacija/Item/?Id=393  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje četiri predstavnika/ce začlana/cu Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore EU 2019-2022, koji je objavio Generalni sekratarijat Crne Gore.

 

Rok za podnošenje predloga predstavnika/ca nevladinih organizacija je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva na internet stranici Vlade i portalu e-uprave.

JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU
ROK: 01/03/2021

Na linku https://gsv.gov.me/vijesti/239461/Poziv-za-konsultovanje-javnosti-u-pripremi-Godisnjeg-programa-rada-vlade-za-2021-godinu.html  možete pogledati JAVNI  POZIV ZA KONSULTOVANJE JAVNOSTI U PRIPREMI GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VLADE ZA 2021. GODINU, koji je uputio Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Godišnjeg programa rada Vlade za 2021, trajaće do 1. marta 2021. godine.

Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju
ROK: 27/02/2021

Na linku https://mps.gov.me/vijesti/239249/JAVNI-POZIV-za-predlaganje-predstavnika-ce-nevladine-organizacije-u-Radnom-tijelu-za-izradu-Predloga-zakona-o-visokom-obrazovanj.html  možete pogledati Javni poziv za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u  Radnom tijelu za izradu Predloga zakona o visokom obrazovanju, koji je objavilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Rok za dostavljanje predloga je 15 dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa
ROK: 21/02/2021

Na linku https://msp.gov.me/vijesti/239225/JAVNI-POZIV-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-predstavnika-u-radnom-tijelu-za-izradu-Nacrta-Zakona-o-nadzoru-veleprodajno.html možete pogledati Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje predstavnika u radnom tijelu za izradu Nacrta Zakona o nadzoruveleprodajnog tržišta električne energije i gasa, koji je uputilo Ministarstvo kapitalnih investicija.

 

Rok za dostavljanje predloga je deset dana od dana objavljivanja ovog poziva.

Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija
ROK: 10/02/2021

Poštovane koleginice i kolege,

 

Na linku https://niksic.me/javni-poziv-nevladinim-organizacijama-za-predlaganje-dva-clana-prdstavnika-nevladinih-organizacija-u-komisiji-za-raspodjelu-sredstava-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija/  možete pogledati  Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje dva člana, predstavnika nevladinih organizacija u  Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji je uputila Opština Nikšić.

 

Rok za dostavljane prijedloga je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva (zaključno sa 10.02.2021. godine)

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana