Preuzmite naš

Vodič za pružanje usluga

CRNVO na dnevnom nivou pruža čitav niz usluga za OCD i aktiviste i aktivistkinje, potrebnih za njihov rad i djelovanje. Sa ciljem poboljšanja pružanja usluga kreiran je Priručnik za pružanje usluga OCD i objavljen na crnogorskom, albanskom i engleskom jeziku.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana