CRNVO

Javni fondovi

Otvoreni pozivi

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu
ROK: 26/04/2021

Na linku https://podgorica.me/oglasi  možete pogledati  Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu, koji je objavila Opština u okviru Glavnog grada  – Golubovci.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, zaklljučno sa  26.04.2021. godine do 16 časova.

Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu
ROK: 30/04/2021

Na linku https://opstinativat.me/32703/ možete pogledati Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinih organizacija za 2021. godinu, koji je raspisala Opština Tivat.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na internet portalu Opštine Tivat, oglasnoj tabli Opštine, lokalnom javnom emiteru Radio Tivat i jednom štampanom mediju, zaključno sa 30.04.2021. godine.

Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija
ROK: 06/05/2021

Na linku https://berane.me/servisne-informacije/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-programa-nvo/ možete pogledati Konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata/programa nevladinih organizacija, koji je objavila Opština Berane. 

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, zaključno sa datumom 06.05.2021. godine, do 15 sati.

Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu
ROK: 09/05/2021

Na linku  http://www.pluzine.me/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=590&cntnt01origid=57&cntnt01lang=sr_SR&cntnt01returnid=73 možete pogledati Konkurs za raspodjelu sredstava za projekte nevladinim organizacijama za 2021. godinu, koji je raspisala Opština Plužine.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu
ROK: 09/05/2021

Na linku  https://niksic.me/javni-konkurs-za-finansiranje-projekata-nevladinih-organizacija-za-2021-godinu/  možete pogledati  Konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija za 2021. godinu, koji je raspisala Opština Nikšić.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Otvoren poziv: EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (EIDHR 2020)
ROK: 12/05/2021

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori traži prijedloge za projekte koji jačaju ulogu civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi, u podršci sprječavanju sukoba i konsolidaciji političkog učešća i predstavljanja u Crnoj Gori uz finansijsku pomoć Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

Cjelovite smjernice za kandidate dostupne su za preuzimanje na sljedećim internet stranicama:

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome&nbPubliList=15&orderby=upd&orderbyad=Desc&searchtype=RS&aofr=170993

https://eeas.europa.eu/delegations/montenegro/93107/eidhr-country-based-support-scheme-cbss-montenegro-2020_en

Krajnji rok za predaju kompletnih prijava putem PROSPECT-a je 12. maj 2021. u 16:00h.

Poziv za projekte u okviru Programa podrške profesionalizaciji medija u 2021. godini
ROK: 20/05/2021

Na linku https://me.usembassy.gov/me/poziv-za-projekte-programa-podrske-profesionalizaciji-medija-2021/ možete pogledati Poziv za projekte u okviru Programa podrške profesionalizaciji medija u 2021. godini koji je objavila Ambasada SAD u Podgorici.

Rok za dostavljanje projekata je 20. maj 2021. do 17 časova.

 

 

Prethodni pozivi

Javni konkurs za raspodjelu sredstava budžeta Opštine Ulcinj namijenjenih za podršku projektima nevladinim  organizacijama za 2021. godinu.
ROK: 02/04/2021

Na linku http://www.ul-gov.me/upload/document/20210304_javni_konkurs-nvo.pdf  možete pogledati Javni konkurs za raspodjelu sredstava budžeta Opštine Ulcinj namijenjenih za podršku projektima nevladinim  organizacijama za 2021. godinu.

Konkurs je otvoren do 02. 04. 2021. godine.

Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2021. godinu
ROK: 31/03/2021

Obaveštavamo vas da je Program malih grantova Komisije za demokratiju za 2021. godinu sada otvoren. Više informacija o mogućnosti finansiranja ovdje:  https://me.usembassy.gov/2021-democracy-commission-small-grants-program/.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu
ROK: 30/03/2021

Na linku http://bar.me/opstina-bar-raspisala-konkurs-za-raspodjelu-sredstava-nevladinim-organizacijama-za-2021-godinu/  možete pogledati Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za 2021. godinu, koji je raspisala Opština Bar.

Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama biće otvoren do 30. marta ove godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana