CRNVO

O uslugama

Resursni centar na dnevnom nivou  pruža čitav niz usluga za  OCD i aktiviste i aktivistkinje,  potrebnih za njihov rad i djelovanje. Usluge se pružaju u kancelariji, online putem mejla ili zoom platforme ili putem telefonskog razgovora. Na pružanju usluga rade stručnjaci/stručnjakinje sa iskustvom u NVO sektoru dužem od 10 godina.

Naši korisnici

Nevladine organizacije

Građanke i građani

Državni organi

Lokalne samouprave

Donatori

Privredna društva

Mediji

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana