CRNVO

Tim

Biljana Popović
Asistentkinja na projektima

Biljana Popović, je rođena u Nikšiću, a CRNVO timu se pridružila kroz Program stručnog osposobljavanja viskokoškolaca. Osnovne studije završila je je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, smjer politikologija i međunarodni odnosi, a trenutno je na master studijama međunarodnih odnosa na istom univerzitetu, i istražuje kako diplomatske aktivnosti i komunikacija utiču na percepciju i prepoznatljivost identiteta zemlje u globalnom kontekstu.
Tokom studija učestvovala u programima razmejne studenata kroz Erasmus+ I CEEPUS programe dajući joj mgućnost da se usavršava na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu kao I Paris Londra Univerzitu u Salzburgu . Njena predanost omladinskom radu odražava se kroz višegodišnje iskustvo kao konsultant na različitim projektima za mlade i angažman u omladinskim i studentskim organizacijama. Učestvovala je u reviziji procesa implementacije preporuka Enter! inicijative Savjeta Evrope. Nedavno je obavljala funkciju asistenta za angažman mladih u programu Reload, gde je doprinijela razvoju obuka za mlade u partnerstvu s 14 opština.
Biljana je takođe aktivna članica Dunavskom omladinskog vijeća, gdje kao predstavnica Crne Gore doprinosi formulisanju prioriteta i politika zemalja članica. Njeno neprekidno angažovanje na međunarodnim konferencijama, poput Evropskog foruma Alpbach, svjedoči o njenom strastvenom interesovanju za globalna pitanja i dijaloge.

Zorana Marković
Izvršna direktorka

Zorana Markovic je rođena 04.12.1973. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. U Centru za razvoj nevladinih organizacija angažovana je programu za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira organizacija civilnog društva. Učestvovala je u mnogim projektima od velikog značaja za unaprijeđenje pravnog i institucionalnog okvira za saradnju kako Vlade i NVO tako i lokalne samouprave i nevladinih organizacija. Učestvovala je u implementaciji velikog broja EU projekata. Govori engleski i njemački jezik.

Petar Knežević
Projektni koordinator

Petar Knežević je rođen 25.06.1997. godine. Diplomirao je na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, smjer diplomatija i međunarodni odnosi, sa diplomom Bačelor, a magistrirao je s odlikovanjem na Ruskom Univerzitetu Prijateljstva Naroda u Moskvi, na smjeru međunarodni odnosi. Učestvovao je u mnogim seminarima, okruglim stolovima, ljetnjim školama, kao što su: European Union and Legal Reform (EULR) Summer School – u organizaciji Centra za ustavne studije i demokratski razvoj, Migration and integration in the Western Balkans: International perspectives on policy and administrative challenges for the development of inclusive societies – u organizaciji Švedskog Instituta. Tokom 2021. godine je bio angažovan u Sociološkom centru Crne Gore kao projektni asistent, a nakon toga kao projektni koordinator u NVO Green Home. Od jula 2022. godine je dio tima CRNVO kao projektni koordinator.

Marija Ivančević
Finansijska menadžerka
Marija Ivančević diplomirala je na Beogradskoj poslovnoj školi i ima više od 20 godina iskustva u finansijama i administraciji, kroz rad u kompanijama: Coca Cola, Hellenic Bottle Company, Fresh & CO, Next i Euro travel. Marija ima više od 10 godina iskustva u radu sa organizacijama civilnog društva kao administrativna i finansijska menadžerka  na  projeku Evropske unije- Tehnička pomoć organizacijama civilnog društva(TACSO) i kao  finansijska menadžerka u Centru za razvoj nevladinih organizacija.
Nevena Purlija
Poslovna sekretarica

Nevena Purlija  je rođena je 1975. godine u Podgorici. Završila je Srednju ekonomsku školu ,, Mirko Vešović” u Podgorici. Takođe je završila Ženske studije u Centru za žensko i mirovno obrazovanje,, Anima “ u Kotoru, kao i Školu demokratije pri Centru za građansko obrazovanje. Učesnica je mnogih obuka i treninga, kao što su Trening Prikupljanje sredstava za organizacije civilnog društva –  TACSO kancelarija u CG, Strateško planiranje, Škola o pregovorima o pristupanju EU i fondovima Evropske unije u organizaciji CRNVO – a i dr. Aktivno učestvuje u realizacijii i implementaciji raznih projekata u Centru.  Odlično govori engleski jezik. U Centru za razvoj nevladinih oganizacija radi od aprila  2010. godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana