Poziv za obuku”Pisanje projekata za domaće fondove”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za domaće fondove.

Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava i opština, kroz teorijski i praktični rad.

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Termin održavanja obuke je 20. – 22. mart  2024. godine. Mjesto održavnja obuke je Kolašin, hotel Bianca.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih isključivo na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 12. marta 2024. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke.

Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo/ jedno auto po organizaciji).

Prijave koje stignu nakon isteka roka i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2024.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza III“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura, NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Nada i Bjelopljskim demokratskim centrom.. Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana