POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ,,PISANJE PROJEKATA ZA FONDOVE MINISTARSTAVA”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava, kroz teorijski i praktični rad. Obuka će se održati neposredno prije […]

Poziv za tribinu o procesu pristupanja EU / Budva

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima […]

Poziv za tribinu o procesu pristupanja EU / Ulcinj

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima […]

Poziv organizacijama civilnog društva – OCD baza podataka

U cilju pružanja podrške organizacijama civilnog društva u pronalaženju partnera za projekat, umrežavanje ili drugu vrstu saradnje, Resursni centar je kreirao onlajn bazu podataka koja će sadržati podatke o nazivu organizacije, e-mail adresu i telefon, link do web-site OCD, ime pravnog zastupnika i kratak opis organizacije. Cilj kreiranja ove baze je povećanje transparentnosti rada, javnog […]

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

CRNVO želi ukazati da se Prijedlogom Zakona o budžetu grubo krši Zakon o nevladinim organizacijam, u dijelu finansiranja, kojim je predviđeno da država obezbjeđuje sredstva za finansiranje projekata i programa u oblastima od javnog interesa koje realizuju nevladine organizacije, u iznosu od najmanje 0,3% tekućeg godišnjeg budžeta, kao i dodatnih 0,1% za za finansiranje projekata […]

Rodna ravnopravnost: nedostižan cilj crnogorske politike

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u okviru projekta „Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi“ pripremio studiju „Rodna ravnopravnost: nedostižan cilj crnogorske politike“. Studija obuhvata nacionalni zakonodavni okvir, potvrđene međunarodne ugovore, i trenutno stanje u zakonodavnoj, izvršnoj vlasti i organima političkih subjekata. Studija jasno ukazuje na nedostatak zastupljenosti žena u pozicijama donošenja odluka, što […]

Poziv na konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva/južna regija

CRNVO – Resursni Centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori (RC) u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 3) na Zapadnom Balkanu i Turskoj i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori organizuje konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva iz južne regije Crne Gore. Cilj konsultativnog sastanka je kreiranje prostora za dijalog između […]

POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”. Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta upravljačke strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se fokusira na osnovne principe […]

Poziv na konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva/sjeverna regija

CRNVO – Resursni Centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori (RC) u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (TACSO 3) na Zapadnom Balkanu i Turskoj i uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori organizuje konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva iz sjeverne regije Crne Gore. Cilj konsultativnog sastanka je kreiranje prostora […]

Održan konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva

24. oktobra 2022. godine održan je konsultativni sastanak sa organizacijama civilnog društva u Podgorici. Konsultativni sastanak sa OCD organizovao je  CRNVO – Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  u saradnji sa projektom Tehnička podrška organizacijama civilnog društva (EU TACSO 3), uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Na sastanku su prezentovane […]