Poziv na informativni karavan o participaciji – Ulcinj

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na

Informativni karavan

O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.

Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije predstave lokalnim odbornicima.

Radionica će biti održana 1. februara, sa početkom u 11 časova, u Skupštinskoj Sali Opštine Ulcinj.

Radionica je namijenjena građanima i predstavnicima nevladinih organizacija.

Vaše učešće možete najaviti na petar.knezevic@crnvo.me ili 020/219-120 zaključno sa 30. januarom 2024. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica, imajte slobodu da se obratite na petar.knezevic@crnvo.me.

Projekat “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama“ sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija, a finansijski je podržan kroz projekat SMART Balkans – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva – CPCD u partnerstvu sa Institutom za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making (CRPM), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana