Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana/ki u donošenju odluka – Cetinje

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na

Informativni karavan


O mehanizmima učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou


Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/predstavnicama nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije predstave lokalnim odbornicima/odbornicama.


Radionica će biti održana 15. februara, sa početkom u 11 časova, u Skupštinskoj Sali Prijestonice.
Radionica je namijenjena građanima/građankama i predstavnicima/predstavnicama nevladinih organizacija.

Vaše učešće možete najaviti na petar.knezevic@crnvo.me ili 020/219-120 zaključno sa 14. februarom 2024. godine.
U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica, imajte slobodu da se obratite na petar.knezevic@crnvo.me.Projekat “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama“ sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija, a finansijski je podržan kroz projekat SMART Balkans – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva – CPCD u partnerstvu sa Institutom za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making (CRPM), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana