POZIV ZA UČEŠĆE NA OBUCI ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom.

Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  u oblasti pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku da se kroz teorijski i praktični rad detaljno upoznaju sa pravilima pripreme prijedloga projekta za fondove EU, pristupom logičkog okvira, budžetom, pravilima vidljivosti i izvještavanja Evropskoj komisiji.

Na obuci je obezbijeđeno 16 mjesta za predstavnike/ce 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formulari pošalju ga na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 10. aprila 2024. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana od 17. do 19. aprila 2024. putem ZOOM – a.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Više informacija o obukama koje planiramo za 2024. godinu možete pročitati u Katalogu na linku https://euresursnicentar.me/katalog-obuka-za-2024-godinu/ Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2024.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza III“ koji sprovodi C

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana