Poziv za obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu “Razvoj plana upravljanja ljudskim resursima”.

Cilj ove obuke je jačanje kapaciteta upravljačke strukture OCD za privlačenje, zadržavanje i razvoj ljudskih resursa u cilju stvaranja efikasnog, efektivnog i profesionalnog tima. Obuka se fokusira na osnovne principe upravljanja ljudskim resursima, motivaciju zaposlenih, planiranje ljudskih resursa, rješavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mjestu i svim drugim elementima koji su od značaja za uspješno funkcionisanje jedne nevladine organizacije.

Na obuci je obezbijeđeno 16 mjesta za predstavnike/ce 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formular i pošalju ga isključivo na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 12. juna 2024. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana od 19. do 21. juna 2024. godine u Podgorici, hotel Voco.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke.

Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo/ jedno auto po organizaciji).

Prijave koje stignu nakon isteka roka i nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2024.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza III“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura, NVO Bonum, NVO Novi Horizont, NVO Nada i Bjelopljskim demokratskim centrom. Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana