Poziv za predstavnike OCD u oblasti praćenja Poglavlja 23

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO ) poziva zainteresovane predstavnike OCD da se prijave za učešće na programu obuke za praćenje Poglavlja 23 Cilj Cilj obuka je da predstavnici/e OCD steknu znanja najprije o sadržaju Poglavlja 23 a onda i da osnaže kapacitete za monitoring, kako bi   pratili  ispunjavanje mjerila za Poglavlje 23. Učesnici […]

Oglas za posao

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) oglašava  potrebu za 2 programska asistenta u programima: – jačanje kapaciteta NVO – istraživanja i analize CRNVO je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Radimo na razvoju civilnog društva, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Sarađujemo sa NVO, državnom i lokalnom upravom, Skupštinom,  političkim partijama, medijima,  preduzećima. Nudimo mogućnost rada u […]

Budimo humani – Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore. Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer […]

Poziv za učešće na obuci ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom. Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  u oblasti pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku […]

POZIV ZA REGIONALNU RADIONICU O PARTICIPACIJI ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU CRNE GORE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje javni poziv za učešće uRegionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu Crne Gore koja će se održati u Baru Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva sve zainteresovane građanke, kao i predstavnice nevladinih organizacija, političkih partija i organa lokalne samouprave u opštinama Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, […]

Obavještenje o okruglim stolovima u okviru javne rasprave o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026

Poštovane koleginice i kolege,  podsjećamo vas da je u toku javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije za period 2022-2023.   U okviru javne rasprave planirano je i održavanje 3 (tri) „Okrugla stola” o Nacrtu strateškog dokumenta:  Berane/ Hotel Berane / 11.04.2022. […]

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Budvi

Poštovane/i predstavnice/i organizacija civilnog društva u Budvi, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete događaju ,,Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Budvi“ koji će bitiorganizovan 31. marta 2022. (četvrtak) u prostorijama Udruženja roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju “Puževa kućica”, na adresi Mediteranska 53, TQ Plaza I (prvi sprat) u Budvi, u […]

BCSDN Ad-Hoc Support Grants 2

BCSDN nastavlja sa ostvarivanjem misije da osnaži OCD za zaštitu i promociju građanskog prostora u regionu Balkana! #FundingOpportunity Drugi krug poziva za ad-hoc grantove za podršku je sada otvoren! #BCSDN Maksimalni iznos grant podrške je 10.000 evra. Više na linku https://www.balkancsd.net/ad-hoc-support-grants-continues/?fbclid=IwAR3_OdSx-yALPVEko1m5awt_gxgAeHmP1BvTmntKh_jtZR1F9GJEhHuFRMI

Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Beranama

Poštovane/i predstavnice/i organizacija civilnog društva u Beranama, Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo da prisustvujete događaju ,,Otvoreni dani mobilnog resursnog centra u Beranama“ koji će biti organizovan 23. marta 2022. (srijeda) u PR sali Sportskog centra, ulica Đačka bb, Berane, u terminu od 11 -13h. Cilj ovog događaja je obezbjeđivanje što veće dostupnosti help desk […]

Regionalni forum „Uticaj COVID-19 na ekonomiju sa posebnim fokusom na socijalnu ekonomiju“

Pozivamo vas na regionalni forum „Uticaj COVID-19 na ekonomiju sa posebnim fokusom na socijalnu ekonomiju“. Forum će se održati onlajn 28. februara 2022.Ovaj forum je organizovan u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i odgovora politike u vrijeme krize“ koji sprovode Partners Albania for Change and Development, Macedonian Center for International Cooperation, Center for Civic […]