Informativni karavan Nikšić

Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije […]

Informativni karavan – Danilovgrad

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana/ki u donošenju odluka – Cetinje

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o participaciji – Budva

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou – Tivat

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena […]

Poziv na informativni karavan o participaciji – Ulcinj

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća – Herceg Novi

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća – Bar

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena […]

Informativni karavan/Bijelo Polje

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće […]

Javni poziv za saradnike – predstavnike lokalnih nevladinih organizacija

Centar za razvoj nevladinih organizacija raspisuje Javni poziv za saradnike – predstavnike lokalnih nevladinih organizacija koji će učestvovati u izradi Analize saradnje nevladinih organizacija sa lokalnim samoupravama. Javnim pozivom se traže pet saradnika – predstavnika lokalnih NVO (dva za južnu regiju, dva za sjevernu regiju, i jedan za centralnu regiju). Odabrane organizacije će u saradnji […]