Poziv za obuku ,Informisana javnost = reformisana javna uprava”

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) nastavlja sa realizacijom projekta Pristupačne informacije kao temelj reforme javne uprave, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva javne uprave. Nakon uspješne realizacije radionica o mehanizmima komunikacije u cilju poboljšanja interakcije sa građanima/kama koje su bile namijenjene  zaposlenima u lokalnim samoupravama, nastavljamo sa obukama namijenjenim predstavnicima/cama NVO, medija i svih zainteresovanih građana/ki.

Obuke imaju za cilj da upoznaju polaznika/ca sa konceptom i značajem slobodnog pristupa informacijama, mogućnostima i prednostima korištenja, kao i svim bitnim elementima cjelokupne zakonom definisane procedure (zahtjevom za SPI, osnovne pojmove,procedure, žalbene rokove, nadležne institucije). Slobodan pristup informacijama, kao osnovno pravo inkorporirano u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, crnogorski Ustav i Povelju EU o osnovnim pravima, ključan je faktor za osnaživanje građana, povećanje transparentnosti i borbu protiv korupcije. Pored teorijskog dijela, radionice će sadržati i interaktivne segmente u kojima će učesnici/ce raditi na praktičnim primjerima, čime će steći konkretne vještine i znanja potrebna za efikasno korišćenje prava na slobodan pristup informacijama. Planirane su tri radionice, po jedna u svakoj regiji, od kojih će prva biti realizovana u Podgorici i namijenjena je svim zainteresovanim građanima koji žive u centralnoj regiji.

Na obuci je obezbijeđeno 15 mjesta za predstavnike/ce NVO, medija i svih zainteresovanih građana/ki, koji dolaze iz: Podgorice, Nikšića, Danilovgrada, Cetinja, Tuzi i Zete.

Svi koji žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formular  najkasnije do 24. juna 2024. godine do 16h. 

Obuka će biti organizovana 27. juna 2024. godine u Hotelu ,,Hilton” , Podgorici

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke.

Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo).

Prijave koje stignu nakon isteka roka i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na biljana.popovic@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana