Informativni karavan o mehanizmima učešća građana i NVO u procesima donošenja odluka – Plužine

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na

Informativni karavan

O mehanizmima učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou

Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama nevladinih organizacija da aktivno učestvuju na sjednicama Skupština  opština, te da svoje stavove, prijedloge, sugestije predstave lokalnim odbornicima/cama.

Radionica je namijenjena građanima/kama kao i predstavnicima/cama nevladinih organizacija.

Radionica će biti održana u Opštini Plužine 25. aprila, sa početkom u 11 časovau TV salonu JU Centar za kulturu. 

 Vaše učešće možete najaviti na milica.djurovic@crnvo.me, ili 020/219-120 zaključno sa 24. aprilom 2024. godine.

U slučaju bilo kakvih pitanja i nedoumica, imajte slobodu da se obratite na milica.djurovic@crnvo.me .

Projekat “Sinergijom do dobrog upravljanja u lokalnim zajednicama“ sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija, a finansijski je podržan kroz projekat SMART Balkans – civilno društvo za povezan Zapadni Balkan, koji sprovode Centar za promociju civilnog društva – CPCD u partnerstvu sa Institutom za demokratiju i medijaciju (Institute for Democracy and Mediation – IDM) i Centrom za istraživanje i kreiranje politika (Center for Research and Policy Making (CRPM), uz finansijsku podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana