Tribina o procesu pristupanja EU/Budva

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke […]

Poziv za tribinu o procesu pristupanja EU / Cetinje

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke […]

POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ,,PISANJE PROJEKATA ZA FONDOVE MINISTARSTAVA”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava, kroz teorijski i praktični rad. Obuka će se održati neposredno prije […]

Poziv za tribinu/ Herceg Novi

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke […]

Poziv za tribinu o procesu pristupanja EU / Budva

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima […]

Poziv za tribinu o procesu pristupanja EU / Ulcinj

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima […]

CRNVO Raspisuje oglas za  trenere/trenerice za pripremu i sprovođenje 3 treninga za OCD Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva – faza II, raspisuje oglas za  trenere/trenerice za pripremu i sprovođenje 3 treninga u oblasti : – Prikupljanje sredstava – Strateško planiranje – Pisanje projektnih predloga za konkurse ministarstava Svi zainteresovani […]

Istraživanje potreba i kapaciteta organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2022. godinu

CRNVO Resusrsni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori  sprovodi istraživanje o potrebama i kapacitetima organizacija civilnog društva za 2022. godinu. Cilj navedenog istraživanja je mapirati ključne nedostatke u okruženju i uslovima za rad OCD, odnosu između OCD i organa državne i lokalne uprave, kao i interne izazove sa kojima se organizacije suočavaju u […]

Poziv organizacijama civilnog društva – OCD baza podataka

U cilju pružanja podrške organizacijama civilnog društva u pronalaženju partnera za projekat, umrežavanje ili drugu vrstu saradnje, Resursni centar je kreirao onlajn bazu podataka koja će sadržati podatke o nazivu organizacije, e-mail adresu i telefon, link do web-site OCD, ime pravnog zastupnika i kratak opis organizacije. Cilj kreiranja ove baze je povećanje transparentnosti rada, javnog […]

Crnogorsko društvo u znaku rodne sinergije – video poruke

U okviru projekta „Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi“ i u saradnji sa mladim i politički aktivnim ženama, pripremili smo 5 video klipova. Pogledajte zašto je ženama mjesto na pozicijama odlučivanja! Projekat „Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi“ je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.