Otvoren poziv za OCD: Podrška vidljivosti na zahtjev

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori objavljuje Poziv za OCD da se prijave za PODRŠKU VIDLjIVOSTI NA ZAHTJEV Poziv za prijave je otvoren od 18.05. do 28.05. 2021. godine. Podrška vidljivosti na zahtjev je fleksibilna i ciljana podrška rješavanju potreba OCD koje se tiču komunikacija i vidljivosti. Cilj ove projektne aktivnosti je da […]

Poziv za OSI za dostavljanje tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije

CRNVO objavljuje poziv za osobe sa invaliditetom iz Crne Gore za dostavljanje kratkih tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije. Tekstovi bi trebalo da obuhvate lične primjere učešća OSI u raznim inicijativama, pokretima, ali i drugim oblicima aktivnog građanstva, koji će pokazati da svaki pojedinac može i treba učestvovati u promjenama koji čine naše […]