Informativni karavan Kolašin

Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena na institut „prazna stolica“ koji omogućava predstavnicima/cama […]

Poziv za obuku”Pisanje projekata za domaće fondove”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2024. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za domaće fondove. Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava i opština, kroz teorijski i praktični rad. Za pohađanje obuke […]

Informativni karavan – Danilovgrad

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana/ki u donošenju odluka – Cetinje

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/građanki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o participaciji – Budva

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou – Tivat

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana/ki u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće usmjerena […]

Poziv na informativni karavan o participaciji – Ulcinj

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Posebna pažnja biće […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća – Herceg Novi

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena […]

Poziv na informativni karavan o mehanizmima učešća – Bar

Centar za razvoj nevladinih organizacija Vas poziva na Informativni karavan O mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou.Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće usmjerena […]

Informativni karavan/Bijelo Polje

Centar za razvoj nevladinih organizacija vas poziva na Informativni karavan o mehanizmima učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou. Cilj radionice je predstavljanje mehanizama učešća NVO i građana u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, kao i boljeg upoznavanja sa načinom korišćenja i dometima svakog od predviđenih mehanizama. Naročita pažnja biće […]