PIC broj registracija

Video uputstvo je jedna od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Projekat finansira Evropska unija.

PADOR registracija

Video uputstvo je jedna od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Projekat finansira Evropska unija.

Poziv za predstavnike OCD u oblasti praćenja Poglavlja 23

Centar za razvoj nevladinih organizacija ( CRNVO ) poziva zainteresovane predstavnike OCD da se prijave za učešće na programu obuke za praćenje Poglavlja 23 Cilj Cilj obuka je da predstavnici/e OCD steknu znanja najprije o sadržaju Poglavlja 23 a onda i da osnaže kapacitete za monitoring, kako bi   pratili  ispunjavanje mjerila za Poglavlje 23. Učesnici […]

Oglas za posao

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) oglašava  potrebu za 2 programska asistenta u programima: – jačanje kapaciteta NVO – istraživanja i analize CRNVO je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Radimo na razvoju civilnog društva, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Sarađujemo sa NVO, državnom i lokalnom upravom, Skupštinom,  političkim partijama, medijima,  preduzećima. Nudimo mogućnost rada u […]

Budimo humani – Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore. Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer […]

Poziv za učešće na obuci ,,UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2022. godinu organizuje obuku na temu Upravljanje projektnim ciklusom. Cilj ove obuke je da 16 predstavnika/ce srednje razvijenih i razvijenih organizacija civilnog društva steknu znanje  u oblasti pripremanja prijedloga projekata za finansiranje iz fondova Evropske unije. Polaznici/ce obuke će imati priliku […]

POZIV ZA REGIONALNU RADIONICU O PARTICIPACIJI ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU CRNE GORE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje javni poziv za učešće uRegionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu Crne Gore koja će se održati u Baru Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva sve zainteresovane građanke, kao i predstavnice nevladinih organizacija, političkih partija i organa lokalne samouprave u opštinama Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, […]

Obavještenje o okruglim stolovima u okviru javne rasprave o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i NVO 2022-2026

Poštovane koleginice i kolege,  podsjećamo vas da je u toku javna rasprava o tekstu Nacrta Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022-2026, sa Akcionim planom za implementaciju ciljeva strategije za period 2022-2023.   U okviru javne rasprave planirano je i održavanje 3 (tri) „Okrugla stola” o Nacrtu strateškog dokumenta:  Berane/ Hotel Berane / 11.04.2022. […]

POZIV ZA POLAZNIKE ŠKOLE AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  poziva mlade od 18 do 30 godina, sa teritorije cijele Crne Gore, da se prijave za učešće u ,,ŠKOLI AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE“ Cilj Škole je približavanje koncepta građanskog aktivizma i osnaživanje mladih za veće učešće i doprinos u procesima oblikovanja i primjene javnih politika u Crnoj Gori. Polaznici […]