Budimo humani – Akcija prikupljanja krvi

Zavod za transfuziju krvi u saradnji sa Centrom za razvoj nevladinih organizacija organizuje Akciju prikupljanja krvi. Osnovni zadatak Zavoda za transfuziju krvi je kontinuirano, blagovremeno i efikasno obezbjeđenje sigurne krvi kao lijeka za potrebe svih građana Crne Gore. Dobrovoljno davalaštvo krvi kao aktivnost od opšteg društvenog interesa, predstavlja obavezu svih nas da pomognemo drugima, jer […]

Prijave za finansiranje kroz Poziv za Ad hoc grantove.

Balkan Civil Society Development Network poziva OCD, mreže, medije i aktiviste/kinje sa Zapadnog Balkana da se prijave za finansiranje kroz Poziv za Ad hoc grantove. Grantovi su namijenjeni za rješavanje neposrednih izazova građanskog prostora u njihovim zemljama, slučajeva govora mržnje, neprijateljskih napada ili pokušaj reagovanja na promjene zakona koji utiču na njihov rad. Više informacija možete […]

Poziv za učešće u programu za razvoj mreža i koalicija

Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori I Modul: 27-28. maj 2021. godine II Modul: 2-4. jun 2021. godine U cilju jačanja  učinkovitosti rada OCD-a i rada budućih i postojećih mreža i njihove profesionalizacije Resursni centar realizacije program obuke Razvoj funkcionalnih mreža i koalicija organizacija civilnog društva u Crnoj Gori. Do sada su realizovana dva […]

Poziv za trening

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ovaj trening ima za cilj da osobe sa invaliditetom povećaju stepen informisanosti o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka (kroz učešće na javnim […]

Poziv za obuku za manje razvijene OCD na temu Strateško planiranje.

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2021. godinu organizuje obuku za manje razvijene OCD na temu Strateško planiranje. Cilj ovog treninga je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja i organizacionog menadžmenta, ali i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Tokom […]

Godišnje istraživanje o procjeni organizacija civilnog društva za smjernice civilnog društva 2020

na linku : https://forms.gle/3SJndsZnvvu1RaDN6  možete popuniti anketu koja je dio godišnjeg istraživanja o procjeni organizacija civilnog društva. Za popunjavanje ankete vam neće trebati više od 15 minuta, a podijeljena je na četiri kratke oblasti. Nalazi istraživanja podržaće Godišnju procjenu stanja omogućavajućeg okruženja i kapaciteta civilnog društva na zapadnom Balkanu i u Turskoj, u odnosu na Smjernice […]

Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju”

Poštovane koleginice i kolege, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ovaj trening ima za cilj da osobe sa invaliditetom povećaju stepen informisanosti o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka (kroz učešće na […]

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje KONKURSza podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, […]

CRNVO komentari na nacrt Smjernica

Centar za razvoj nevladinih organizacija je dostavio komentare na nacrt „Smjernica za podršku EU civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-2027“ „Smjernice opisuju način na koji će EU podržavati civilno društvo u regionu proširenja u periodu 2021-2017. godine , u kontekstu agende za proširenje. Dokument predstavlja ciljeve podrške EU civilnom društvu unutar tri ključne oblasti: […]

Istraživanje: Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI

CRNVO je sproveo istraživanje Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI u okviru projekta OSI učestvuju i odlučuju koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.  Ovo je prvo istraživanje ovakvog tipa u Crnoj Gori, a cilj istraživanja je da se dobiju podaci o tome koja je uloga OOSI i koliki je njihov […]