CRNVO komentari na nacrt Smjernica

Centar za razvoj nevladinih organizacija je dostavio komentare na nacrt „Smjernica za podršku EU civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-2027“

„Smjernice opisuju način na koji će EU podržavati civilno društvo u regionu proširenja u periodu 2021-2017. godine , u kontekstu agende za proširenje. Dokument predstavlja ciljeve podrške EU civilnom društvu unutar tri ključne oblasti: 1) poticajno okruženje; 2) saradnja između civilnog društva i vlasti/institucija zemlje korisnice instrumenta IPA i 3) kapacitet i otpornost OCD. U dokumentu su predstavljeni i indikatori kojima se mjeri progres pružene podrške te mjerila kojima se teži.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana