Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju”

Poštovane koleginice i kolege, Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje trening Učešće u političkom i javnom životu bez diskriminacije u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ovaj trening ima za cilj da osobe sa invaliditetom povećaju stepen informisanosti o mehanizmima učešća u procesu donošenja odluka (kroz učešće na […]

Konkurs za podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO) u okviru projekta OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE raspisuje KONKURSza podršku projektima organizacija civilnog društva (OCD) u Crnoj Gori Prijedloge projekata, koji treba da doprinesu uspješnom procesu evropskih integracija Crne Gore osnaživanjem učešća civilnog društva u procesima donošenja odluka i sprovođenja reformi, […]

CRNVO komentari na nacrt Smjernica

Centar za razvoj nevladinih organizacija je dostavio komentare na nacrt „Smjernica za podršku EU civilnom društvu u regiji proširenja za period 2021-2027“ „Smjernice opisuju način na koji će EU podržavati civilno društvo u regionu proširenja u periodu 2021-2017. godine , u kontekstu agende za proširenje. Dokument predstavlja ciljeve podrške EU civilnom društvu unutar tri ključne oblasti: […]

Istraživanje: Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI

CRNVO je sproveo istraživanje Uloga organizacija osoba sa invaliditetom u poboljšanju položaja OSI u okviru projekta OSI učestvuju i odlučuju koji finansira Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava.  Ovo je prvo istraživanje ovakvog tipa u Crnoj Gori, a cilj istraživanja je da se dobiju podaci o tome koja je uloga OOSI i koliki je njihov […]

Istraživanje: Učešće manjinskih naroda u procesima donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou

CRNVO je sproveo istraživanje Učešće manjinskih naroda u procesu donošenja odluka na lokalnom i državnom nivou u okviru projekta Novi dijalog za manjinska prava koji finansira Ministarstvo Pravde, ljudskih i manjinskih prava.  Cilj istraživanja je da se dobiju podaci o tome koliko se  manjinski narodi konsultuju u procesima donošenja odluka jer do sada ovakvi podaci nijesu postojali. Nalazi istraživanja, podaci, […]

Otvoren poziv: EVROPSKI INSTRUMENT ZA DEMOKRATIJU I LJUDSKA PRAVA (EIDHR 2020)

Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori traži prijedloge za projekte koji jačaju ulogu civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi, u podršci sprječavanju sukoba i konsolidaciji političkog učešća i predstavljanja u Crnoj Gori uz finansijsku pomoć Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava (EIDHR). Cjelovite smjernice za kandidate dostupne su za preuzimanje na […]

Zašto je Vlada isključila NVO iz Savjeta za vladavinu prava

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) uputio je danas predsjedniku Vlade, g. Zdravku Krivokapiću, inicijativu za uključivanje predstavnika/ca NVO u Savjet za vladavinu prava. Upoznati smo da je Vlada, na  sjednici održanoj  04.02.2021. godine  donijela Odluku o Savjetu za vladavinu prava. Odlukom su utvrđeni sastav, nadležnosti i način rada ovog tijela. Na osnovu odluke, nije predviđeno učešće predstavnika/ca NVO u […]

Konsultacije predstavnika NVO sa glavnom pregovaračicom

Kancelarija za evropske integracije poziva sve zainteresovane NVO da učestvuju u javnim konsultacijama s glavnom pregovaračicom za vođenje pregovora s EU Zorkom Kordić koje će se održati 17. februara 2021. godine u Sali hotela CUE u Podgorici. Više informacija na https://bit.ly/3j8DnaV