Nakon obuke o rodno odgovornom novinarstvu troje mladih novinara/ki kreiralo članke na temu rodne ravnopravnosti

Nakon što su prošli obuku o rodno odgovornom novinarstvu, troje mladih novinara/ki kreiralo je članke na temu rodne ravnopravnosti. Nakon obuke su uz podršku mentorke imali priliku da rade na člancima koji su bazirani na rodnim temama: rodno zasnovano nasilje, rodna ravnopravnost u tradicionalno muškim profesijama, i podrška ženama žrtvama nasilja. Uz podršku mentorke, mladi/e novinari/ke su bili u prilici da koristeći rodnu perspektivu, kroz novinarske priče doprinesu orodnjavanju medijskog prostora u Crnoj Gori, da približe rodne teme svojim čitaocima, kao i da razviju vještine raspoznavanja nedostatka rodne senzibilnosti u medijima i načinima da koriste rodnu perspektivu prilikom izrade budućih članaka.

Na sledećim linkovima možete pogledati članke Teodore Đurnić, Rifata Tuzovića, i Jelene Terić.

Obuka, mentorstvo i izrada članaka su realizovani kroz projekat „Orodnjavanje medijskog prostora u Crnoj Gori“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija uz finansijsku podršku Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana