Tribina o procesu pristupanja EU/ Mojkovac

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke mogu imati. Vođenjem dijaloga podstiče se njihovo aktivno učešće u procesu informisanja o Poglavlju 23 i vladivini prava, te se oni dalje motivišu da direktno i aktivno učestvuju u daljim aktivnostima koje su važne za Crnu Goru u procesu pristupanja. Na ovaj način, proces evropske integracije se «spušta» na lokalni nivo, i omogućava se građanima da ga razumiju i direktno učestvuju u njemu. 

Sedma tribina će biti održana Multimedijalnoj Sali Opštine Mojkovac, 12. aprila sa početkom u 11 časova.

Svoje učešće možete potvrditi na petar.knezevic@crnvo.me ili 020/219-120.

 Ove tribine se realizuju u okviru projekta „Poglavlje 23 u mojoj zajednici“, koji relizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za seoski razvoj Petnjica, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana