Saopštenje za javnost Povodom Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama

Povodom Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, kao članovi operativnog tima Partnerstva za otvorenu upravu (OGP) u Crnoj Gori, želimo da istaknemo značaj transparentnosti i pristupa informacijama. Transparentnost je ključna za izgradnju povjerenja i unapređenje demokratskog društva.

Ovaj dan predstavlja priliku da se prisjetimo koliko je važno imati i adekvatan zakonodavni okvir kada je riječ o slobodnom pristupu informacijama kao temelju demokratskog društva i građanske participacije. S tim u vezi ukazujemo na neophodnost izmjena Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Proces izmjene spomenutog Zakona traje već duže vrijeme ali javnost nije informisana o tome u kojoj fazi se nalazi ovaj proces, kao i kada možemo očekivati Nacrt teksta Zakona.   

Izmjene zakona u Crnoj Gori iz aprila 2017. godine znatno su otežale pristup informacijama, posebno onima koje se odnose na međunarodnu saradnju i poslovne tajne. Istovremeno, ukinuta je obaveza meritornog odlučivanja po žalbama građana, što je rezultiralo dugim procedurama. Ključne preporuke koje ističemo obuhvataju hitnu potrebu za ubrzanjem procedura pristupa informacijama i uspostavljanjem nezavisnog tijela za odlučivanje o žalbama kako bismo osigurali veću otvorenost, spriječili zloupotrebu vlasti i omogućili civilnom sektoru, medijima, i građanima, ključan alat za otkrivanje korupcije i nepravilnosti u radu državnih organa.

Partnerstvo za otvorenu upravu (OGP) predstavlja globalnu platformu koja okuplja predstavnike izvršne vlasti i civilnog društva kako bi zajedno radili na unapređenju transparentnosti, odgovornosti i građanske participacije. OGP postavlja visoke standarde za otvorenost u državnoj upravi i promoviše dijalog između vlasti i građana. U Crnoj Gori, OGP predstavlja ključnu inicijativu koja promoviše saradnju i otvorenost u cilju izgradnje bolje budućnosti za sve građane.

Kroz našu aktivnu ulogu u operativnom timu OGP-a, kao predstavnici nevladinog sektora, imamo priliku da doprinesemo povećanju transparentnosti i odgovornosti vlasti. Radimo zajedno sa vladom na razvoju i implementaciji akcionih planova koji se fokusiraju na ključne oblasti otvorenosti, kao što su pristup informacijama, borba protiv korupcije i unapređenje uslova za građansku participaciju. Naša uloga u OGP-u omogućava nam da budemo glas građana i zagovaramo pozitivne promjene u našem društvu.

Poseban naglasak stavljamo na značaj otvorenih podataka (open data). Otvoreni podaci predstavljaju dragocjeni resurs koji omogućava široku dostupnost i upotrebu podataka od strane građana, privrednih društava, NVO sektora i istraživača. Otvoreni podaci ne samo da povećavaju transparentnost vlasti, već i podstiču inovacije, stvaraju ekonomske prilike i pomažu donošenju informisanih odluka. Kroz naše aktivnosti u okviru OGP-a, promovišemo upotrebu otvorenih podataka kao ključnog alata za unapređenje rada državnih institucija i stvaranju veće vrijednosti za građane.

U duhu Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, pozivamo sve relevantne aktere u Crnoj Gori da podrže transparentnost, otvorenost i upotrebu otvorenih podataka kao sredstva za izgradnju bolje i pravednije budućnosti. Samo kroz zajednički trud i saradnju možemo ostvariti prave promjene i unaprijediti naše društvo.

Takođe, pozivamo Vladu Crne Gore da u što kraćem roku donese rješenje o imenovanju Operativnog tima Partnerstva za Otvorenu upravu, kako bi ovo tijelo počelo sa radom u punom kapacitetu.

S poštovanjem,
Predstavnici civilnog društva u Operativnom timu Partnerstva za otvorenu upravu – OGP
(Aleksandar Perović, David Vukićević, Jovan Bojović, Miloš Marković, Miodrag Vujović, Pavle Ćupić, Petar Knežević, Sara Nikčević, Snežana Nikčević)

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana