Rodna ravnopravnost: nedostižan cilj crnogorske politike

Centar za razvoj nevladinih organizacija je u okviru projekta „Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi“ pripremio studiju „Rodna ravnopravnost: nedostižan cilj crnogorske politike“.

Studija obuhvata nacionalni zakonodavni okvir, potvrđene međunarodne ugovore, i trenutno stanje u zakonodavnoj, izvršnoj vlasti i organima političkih subjekata. Studija jasno ukazuje na nedostatak zastupljenosti žena u pozicijama donošenja odluka, što je pruzrokovano niskim nivoom političke volje za primjenu preporuka međunarodnih organizacija i pojedinih zakonskih regula.

Projekat „Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi“ je finansijski podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana