Resursni centar poziva sve zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave za ‘in-house’ mentorstvo

Mentorstvo ‘in-house’ za organizacije civilnog društva, grassroots organizacije (organizacije u početnoj fazi razvoja) i mreže OCD je projektna aktivnost u okviru projekta Resursni centar za organizacije civilnog društva – faza II, koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Institutom za Medije i NVO Natura. Projekat je finansijski podržala  Evropska Unija posredstvom delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori.

Ova aktivnost Resursnog centra podrazumijeva posjetu tima RC u prostorijama organizacija koje izraze potrebu za našom podrškom i usmjerena je ka organizacijama iz manjih opština koje nemaju mogućnosti da dođu u prostorije nacionalnog resursnog centra u Podgorici ili lokalnih resursnih centara u Ulcinju, Herceg Novom, Pljevljima, Bijelom Polju i Kolašinu, a imaju određeni problem čija priroda zahtijeva višesatne konsultacije.

Organizacije civilnog društva na ovaj način u svojim prostorijama mogu dobiti konsultacije o pravnim i finansijskim pitanjima u vezi rada NVO, pripremi projekata, komunkaciji sa javnošču, javnom zastupanju i pripremi izvještaja.

Ukoliko želite ovu vrstu podrške, potrebno je da ispunite kratki prijavni formular po[aljete na e-mail: crnvo@crnvo.me, nakon čega ćemo vas kontaktirati kako bi dogovorili detalje posjete.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana