Regionalni forum „Odgovor i prilagodljivost organizacija civilnog društva“/ Regional forum “Civil society organizations response and adaptability “

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na naš regionalni forum „Reakcija i prilagodljivost organizacija civilnog društva“. Forum će se održati onlajn 29. marta 2022.
Ovaj forum se organizuje u okviru regionalnog projekta „Podsticanje regionalne saradnje i političkih odgovora u vrijeme krize“ koji sprovode Partneri Albanija za promene i razvoj, Makedonski centar za međunarodnu saradnju, Centar za građanske inicijative, Centar za razvoj nevladinih organizacija, Organizacija Građanske inicijative i Kosovska fondacija civilnog društva. Projekat finansira Balkanski fond za demokratiju, projekat nemačkog Maršalovog fonda Sjedinjenih Država i USAID-a.


Cilj regionalnog foruma je da pruži pregled trenutne situacije u EU, ističući uticaj, ključna pitanja i izazove sa kojima se suočavaju organizacije civilnog društva i ulogu relevantnih aktera, da predstavi glavne izazove u oblasti saradnje između vlada i OCD tokom pandemije CORONA 19 i da razmjenjuju najbolje prakse OCD u vezi sa ovom temom. Konačno, na ovom forumu biće predložene političke preporuke za institucije i zainteresovane strane u rješavanju problema i uticaja pandemijskih/kriznih situacija.
Na događaju se očekuje preko 100 učesnika iz Republike Severne Makedonije, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uključujući predstavnike OCD, regionalnih mreža, međunarodnih organizacija, akademske zajednice, privatnog sektora, medija, relevantnih državnih institucija i drugi relevantni akteri.


Imajte na umu da će prevod biti obezbijeđen na engleskom, makedonskom, albanskom, SBCM jeziku.


Da biste učestvovali na forumu, molimo vas da se registrujete do 28. marta 2022. na sledećem linku: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwvd-ivqD8qH9fbe0rz2-TaCQUR4eiw4GIM


Link za onlajn forum biće poslat registrovanim učesnicima.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana