POZIV ZA UČEŠĆE NA TRENINGU ,,PISANJE PROJEKATA ZA FONDOVE MINISTARSTAVA”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu Pisanje projekata za fondove ministarstava.

Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu, fazama i samoj izradi projektnog prijedloga za konkurse ministarstava, kroz teorijski i praktični rad. Obuka će se održati neposredno prije objave javnih poziva ministarstava za dostavljanje projektnog prijedloga kako bi OCD imale priliku da što bolje pripreme svoje projekte i postanu konkurentnije za dobijanje sredstava.

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 12 predstavnika 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Obuka će se održati će se održati u periodu 30.marta – 1.aprila 2023. godine.

Predstavnici/e koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavne formulare i pošalju ih isključivo na e-mail adresu crnvo@crnvo.me, najkasnije do 22. marta 2023. godine do 16h.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke.

Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo).

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2023.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije Crne Gore. Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana