Poziv za učešće na obuci ,,Strateško planiranje”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku za OCD na temu Strateško planiranje.

Cilj ove obuke je usmjeren na sticanje znanja o pravilima, procesu i fazama strateškog planiranja, kao i o pravilima izrade, strukturi i načinu kreiranja strateškog dokumenta. Polaznici obuke će imati priliku da se kroz teorijski i praktičan rad upoznaju sa sljedećom temama: planiranje (svrha, koristi, učesnici i nivoi planiranja), faze u procesu strateškog planiranja, vizija i misija, PEST i SWOT analiza, analiza zainteresovanih strana, identifikacija ključnih problematičnih područja, vrste ciljeva u strateškom planiranju, monitoring i evaluacija, budžetiranje, plan prikupljanja sredstava itd.

Obuka će se održati od 25 – 27. maja 2023. godine. O mjestu održavanja treninga obavijestićemo izabrane kandidate/kandidatkinje.

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 12 predstavnika 6 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Organizacije koje žele da prijave svoje predstavnike/ce za pohađanje treninga treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu crnvo@crnvo.me,  zaključno sa 18. majom 2023. godine.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće materijale, smještaj, hranu i osvježenje za polaznike/ce treninga. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Michelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Troškovi goriva će se isplaćivati po organizaciji, a ne po učesniku, tj. samo u slučaju da su dva predstavnika organizacije došla istim autom.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2023.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije Crne Gore. Opšti cilj ovog projekta je osnaženo civilno društvo i mediji koji aktivno učestvuju u donošenju odluka i doprinose jačanju participativne demokratije u Crnoj Gori, dok je specifični cilj poboljšanje kapaciteta NVO i medija da budu proaktivni, odgovorni i efikasni akteri i da doprinesu podsticajnom okruženju za njihovo djelovanje. Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana