Poziv za tribinu/ Herceg Novi

U okviru projekta „Podglavlje 23 u mojoj zajednici“ Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) organizuje tribine o procesu pristupanja EU sa naglaskom na poglavlje 23 u devet opština Crne Gore.  Cilj tribina je da se građanima/kama približi proces pristupanja EU, ali i da se omogući dijalog sa stakeholderima u ovoj oblasti o svim važnim pitanjima i nedoumicama koje građani/ke mogu imati. Vođenjem dijaloga podstiče se njihovo aktivno učešće u procesu informisanja o Poglavlju 23 i vladivini prava, te se oni dalje motivišu da direktno i aktivno učestvuju u daljim aktivnostima koje su važne za Crnu Goru u procesu pristupanja. Na ovaj način, proces evropske integracije se «spušta» na lokalni nivo, i omogućava se građanima da ga razumiju i direktno učestvuju u njemu. 

Druga tribina će biti održana u Skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi, 16. marta sa početkom u 13 časova.

Svoje učešće možete potvrditi na petar.knezevic@crnvo.me ili 020/219-120.

Ova tribina se realizuje u okviru projekta „Poglavlje 23 u mojoj zajednici“ koji realizuje CRNVO u partnerstvu sa NVO Centar za seoski razvoj Petnjica. Projekat je podržan je od strane Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva i medija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana