POZIV ZA REGIONALNU RADIONICU O PARTICIPACIJI ŽENA U POLITIČKOM ŽIVOTU CRNE GORE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) objavljuje javni poziv za učešće uRegionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu Crne Gore koja će se održati u Baru

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) poziva sve zainteresovane građanke, kao i predstavnice nevladinih organizacija, političkih partija i organa lokalne samouprave u opštinama Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, Tivat i Ulcinj da se prijave za učešće u Regionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu Crne Gore.

Radionica će biti održana u hotelu Princess u Baru u petak, 6. maja 2022, u periodu od 11h do 15h.

Cilj radionice jeste edukacija žena o važnosti političke participacije i aktivnijeg učešća u procesima donošenja odluka na svim nivoima. Voditeljke radionice su poslanica u Skupštini Crne Gore i predstavnica civilnog društva sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj oblasti. Fokus radionice biće na participaciji učesnica, razmjeni mišljenja, dosadašnjih iskustava i najvećih prepreka sa kojima se žene susreću u političkoj sferi, kao i prezentaciji preporuka za njihovo prevazilaženje. Agendu događaja ćemo blagovremeno dostaviti prijavljenim učesnicama.          

Pozivamo zainteresovane kandidatkinje da se prijave putem email adrese milica.milonjic@crnvo.me , uz naznaku “Prijava za učešće u Regionalnoj radionici o participaciji žena u političkom životu – Bar”, najkasnije do 3. maja 2022. godine. Molimo Vas da prilikom prijave navedete osnovne kontakt podatke (email adresu i telefon) putem kojih Vas možemo kontaktirati.

Na istu email adresu možete uputiti i sva dodatna pitanja koja možete imati.

Troškovi prevoza za učesnice koje dolaze iz ostalih gradova južne regije biće refundirani na osnovu računa za gorivo ili autobuske karte.

Radionicu organizujemo u okviru projekta Jačanje ravnopravnosti rodnih uloga u političkoj sferi”, finansiranog od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Tokom maja i juna planirano je održavanje radionica za centralni i sjeverni region.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana