POZIV ZA POLAZNIKE ŠKOLE AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  poziva mlade od 18 do 30 godina, sa teritorije cijele Crne Gore, da se prijave za učešće u

,,ŠKOLI AKTIVNOG GRAĐANSTVA ZA MLADE“

Cilj Škole je približavanje koncepta građanskog aktivizma i osnaživanje mladih za veće učešće i doprinos u procesima oblikovanja i primjene javnih politika u Crnoj Gori. Polaznici Škole će imati priliku da se upoznaju sa značajem omladinskog i građanskog aktivizma, mehanizmima građanskog učešća, konceptom civilnog društva, značajem blagovremenog zagovaranja rješavanja različitih problema i dijaloga sa donosiocima odluka.

Škola će biti realizovana u okviru tri dvodnevna modula, koji će obuhvatiti sljedeće ključne teme:

 • Osnovne definicije i principi aktivnog građanstva.
 • Pojam i definicija civilnog društva.
 • Rad nevladinih organizacija i volonterizam.
 • Uključivanje građana  u proces donošenja odluka
 • Mogućnosti omladinskog aktivizma i značaj umrežavanja mladih
 • Saradnja mladih i institucija koje se bave omladinskom politikom
 • Osnivanje, razvoj i djelovanje nevladinih organizacija
 • Uloga civilnog društva i nevladinih organizacija u procesu evropske integracije
 • Kako napisati predlog projekta

Program Škole je kreiran tako da polaznicima pruži teorijsku osnovu, kao i praktičan pristup svim temama, u cilju njihovog osnaživanja i podsticanja na veći stepen građanskog aktivizma. Predavači Škole biće istaknuti predstavnici crnogorskog civilnog društva u oblasti civilnog društva, građanskog aktivizma, evropske integracije i pisanja projekata. 

Škola će biti realizovana u periodu od početka maja do kraja jula ove godine, a odabrani učesnici će biti blagovremeno obaviješteni o tačnom datumu i mjestu održavanja modula.

USLOVI I NAČIN PRIJAVE

Prijaviti se mogu mladi od 18-30 godina, sa područja cijele Crne Gore.

Zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti dostavljanjem:

 • motivacionog pisma i
 • biografije

najkasnije do 18. aprila 2022. na mejl adresu: crnvo@crnvo.me s naznakom Prijava za Školu aktivnog građanstva za mlade. Odabrani učesnici su obavezni da pohađaju sva tri modula Škole.

Broj mjesta je ograničen. Zbog ograničenih organizacionih  mogućnosti,  bitan kriterijum prilikom selekcije biće motivacija polaznika, kao i ravnomjerna rodna i regionalna zastupljenost.

Škola je besplatna za odabrane polaznike/ce. CRNVO kao organizator Škole snosi troškove putovanja, hrane, smještaja, i drugih aktivnosti vezanih za realizaciju Škole, kroz projekat   ,,Škola aktivnog građanstva za mlade!”, koji je podržan od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.  

Za sve dodatne informacije pozovite  020/219-120 ili nas kontaktirajte na mejl crnvo@crnvo.me  najkasnije do 15. aprila 2022.godine.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana