Poziv za OSI za dostavljanje tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije

CRNVO objavljuje poziv za osobe sa invaliditetom iz Crne Gore za dostavljanje kratkih tekstova na temu Javni i politički život bez diskriminacije. Tekstovi bi trebalo da obuhvate lične primjere učešća OSI u raznim inicijativama, pokretima, ali i drugim oblicima aktivnog građanstva, koji će pokazati da svaki pojedinac može i treba učestvovati u promjenama koji čine naše društvo boljim. 

Tekstove je potrebno dostaviti u .docx formatu (kucane u Wordu), na e-mail adresu bojana.knezevic@crnvo.me i ne bi trebalo da budu duži od 1500 riječi. Tekstovi će biti objavljeni u Zborniku radova OSI “Javni i politički život bez diskriminacije”.   

Poziv je otvoren do 4. juna 2021. godine. Za sva pitanja i nedoumice, možete pisati na adresu bojana.knezevic@crnvo.me 

Zbornik će biti objavljen u okviru projekta “OSI učestvuju i odlučuju” koji sprovodi CRNVO uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava.

June 2024
No event found!

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana