Poziv za obuku na temu “Izrada planova prikupljanja sredstava”

Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru Kataloga obuka za 2023. godinu organizuje obuku na temu “Izrada planova prikupljanja sredstava

Cilj ove obuke je usmjeren na izgradnju kapaciteta polaznika obuke u cilju efikasnog organizacionog i finansijskog planiranja i upravljanja u organizacijama civilnog društva. Poseban fokus biće usmjeren na finansijsku održivost organizacija i izradu plana za prikupljanje sredstava za finansiranje organizacija.

Na obuci je obezbijeđeno 16 mjesta za predstavnike/ce 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (po 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije).

Uslovi prijavljivanja:

Za pohađanje obuke mogu se prijaviti srednje razvijene i razvijene organizacije civilnog društva čiji budžet za prethodnu godinu nije iznosio manje od 10 000.00 eura, delegiranjem 2 predstavnika/ce koji/e su aktivno uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije čiji predstavnici/ce do sada nijesu učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 16 predstavnika 8 srednje razvijenih i razvijenih OCD (2 predstavnika po organizaciji).

Način prijave:

Predstavnici/e srednje razvijenih i razvijenih OCD koji/e žele da se prijave za pohađanje obuke treba da ispune prijavni formular i pošalju ga na e-mail adresu  crnvo@crnvo.me   najkasnije do 20. aprila. 2023. godine do 16h.

Mjesto i vrijeme održavanja obuke:

Obuka će biti organizovana 26. aprila 2023. godine u Podgorici, u Upbeat Hub-u.

CRNVO kao organizator obuke obezbijediće mterijale, hranu i osvježenje za polaznike/ce obuke. Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Michelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Troškovi goriva će se isplaćivati po organizaciji, a ne po učesniku, tj. samo u slučaju da su dva predstavnika organizacije došla istim autom.

Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti eletkronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121

Ova obuka, kao i ostale obuke planirane Katalogom obuka za 2023.godinu predstavljaju aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori – Faza II” koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO)  u partnerstvu sa NVO Natura i Institutom za medije Crne Gore.  Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana