POZIV PREDSTAVNICIMA ROMSKIH I EGIPĆANSKIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i Romska organizacija mladih ,,Koračajte sa nama-Phiren Amenca“ pozivaju predstavnike romskih i egipćanskih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unaprjeđenja položaja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki na lokalnom nivou, da se prijave za učešće na obukama;

  • ,,Građanski aktivizam i mehanizmi učešća Roma/kinja i Egipćana/ki u donošenju odluka”
  • ,,Monitoring javnih politika koje se bave pitanjima romske i egipćanske zajednice”
  • ,,Pisanje projekata”

Obuke se realizuju u okviru projekta ,, Aktivizmom protiv diskriminacije!, koji CRNVO implementira u partnerstvu sa Romskom organizacijom mladih ,,Koračajte sa nama-Phiren Amenca“, uz finansijsku podršku Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava. Ciljevi obuka su jačanje kapaciteta predstavnika romskih i egipćanskih nevladinih organizacija organizacija koje se bave pitanjima unaprjeđenja položaja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki na lokalnom nivou za efikasno učešće u procesima kreiranja, sprovođenja i monitoringa javnih politika koje se bave pitanjima RE zajednice, kao i unaprjeđenje njihovih znanja i vještina za kreiranje kvalitetnih projekata. Obuke kombinuju teorijski i praktični pristup u formi predavanja, rada u grupama, razmjene iskustava, kao i praktičnih zadataka.

Treninzi će biti realizovani u periodu od početka marta do kraja maja ove godine, a odabrani učesnici će biti blagovremeno obaviješteni o tačnom datumu i mjestu održavanja obuke.

KO SE MOŽE PRIJAVITI

Za pohađanje navedenih obuka mogu se prijaviti predstavnici romskih i egipćanskih nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unaprjeđenja položaja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki i koje djeluju na lokalnom nivou. Organizacije koje ispunjavaju ove kriterijume potrebno je da prijave 2 predstavnika/ce koji/e su uključeni/e u rad organizacije. Odabir učesnika/ca vršiće se prema njihovoj motivaciji, s tim da će prednost imati organizacije sa sjevera i juga Crne Gore i čiji predstavnici/ce do sada nijesu

učestvovali/e na sličnim obukama. Biće odabrano ukupno 14 predstavnika 7 nevladinih organizacija koje se bave pitanjima unaprjeđenja položaja i zaštite prava Roma/kinja i Egipćana/ki na lokalnom nivou (2 predstavnika po organizaciji).

NAČIN PRIJAVE:

Da bi obezbijedili učešće u navedenom programu potrebno je da zainteresovane nevladine organizacije koje ispunjavaju postavljene kriterijume pošalju ispunjene prijavne formulare svojih kandidata/kinja, koje mogu pronaći na link-u https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNuKE53Rq_ulj64EqYXcEfMA0iFEreHk_d-friQlg4NuLOtA/viewform?usp=sf_link ili slanjem email-a na adresu: crnvo@crnvo.me najkasnije do 15. februara 2022. godine do 16h.

Učestvovanje na obukama je besplatno. CRNVO i Phiren Amenca kao organizatori obuka će pokriti sve troškove obuka. Odabrani učesnici/e će biti naknadno obaviješteni o datumu i mjestu organizovanja obuka.  Troškovi prevoza biće refundirani u visini autobuskih karata koje polaznici/e dostave na uvid i u visini troškova goriva obračunatih na sajtu Mishelin (neophodno je priložiti račun za gorivo). Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti elektronskim putem na crnvo@crnvo.me ili pozivom na telefon (+382) 20 219 120, 219 121.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana