Poziv organizacijama civilnog društva – OCD baza podataka

U cilju pružanja podrške organizacijama civilnog društva u pronalaženju partnera za projekat, umrežavanje ili drugu vrstu saradnje, Resursni centar je kreirao onlajn bazu podataka koja će sadržati podatke o nazivu organizacije, e-mail adresu i telefon, link do web-site OCD, ime pravnog zastupnika i kratak opis organizacije.

Cilj kreiranja ove baze je povećanje transparentnosti rada, javnog imidža i kredibiliteta  organizacija civilnog društva. Veća transparentnost  u radu organizacija civilnog društva jedan je od najznačajnijih koraka ka suzbijanju predrasuda prema njima, što će se odraziti na njihov efikasniji rad i saradnju sa svim zainteresovanim stranama ali i međusobnu saradnju i zajedničko djelovanje.  U borbi za postizanje  transparentnosti rada državnih organa, lokalnih samouprava i različitih tijela i  institucija, organizacije civilnog društva treba svojim primjerom da pokažu zalaganje za  ovaj princip.

Pozivamo vas da na linku: OCD baza podataka – DTOCD (euresursnicentar.me) popunite  kratki formular sa podacima o Vašoj organizaciji i objavite Vaše finansijske i narativne izvještaje. 

Ova aktivnost je dio projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva-faza II“, koji realizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Institutom za medije. Projekat finansira Evropska unija, posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Konzorcijum Resursnog centra, pored CRNVO-a, kao nacionalnog resursnog centra i NVO Nature, čine naši dugogodišnji partneri i lokalni resursni centri: NVO Nada, Bjelopoljski demokratski centar, NVO Novi Horizont i NVO Bonum.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana