Oglas za posao

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) oglašava  potrebu za 2 programska asistenta u programima:

– jačanje kapaciteta NVO

– istraživanja i analize

CRNVO je nevladina organizacija osnovana 1999. godine. Radimo na razvoju civilnog društva, demokratije, vladavine prava i ljudskih prava. Sarađujemo sa NVO, državnom i lokalnom upravom, Skupštinom,  političkim partijama, medijima,  preduzećima. Nudimo mogućnost rada u pozitivnoj i kreativnoj  atmosferi, sticanje praktičnih znanja i iskustava.

Uslovi:  diploma fakulteta društvenih nauka,

         odlično znanje  engleskog jezika,

          dobro poznavanje rada na računaru

Prednost će imati kandidati/kinje sa radnim iskustvom ili volonterskim stažom u oblastima srodnim radu CRNVO-a.

Probni rad u trajanju od 1-3 mjeseca je obavezan.

Nakon probnog rada, sa odabranim kandidatima će se zasnovati radni odnos.

Rok za prijem prijava sa detaljnim biografijama je 15. jun 2022.  do 16:00h, isključivo na e mail: crnvo@crnvo.me

Ograničeni broj kandidata/ kinja  će biti pozvan/e na intervju.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana