Obuka za novinare/ke u oblasti praćenja Poglavlja 23

CRNVO  vas poziva da se prijavite na jednodnevnu obuku za novinare/ke u oblasti praćenja Poglavlja 23, koja će se održati u:

Baru, 10. aprila 2023. u Biznis centru Bar (za južni region)

Podgorici, 11. aprila 2023. u prostorijama CRNVO (za centralni region)

Kolašinu, 12. aprila 2023.  u hotelu Bianca (za sjeverni region)

Na svakoj od obuka učestvovaće po šest novinara/ki , tako da će bitan faktor pri odabiru učesnika/ca biti njihova motivacija.

Nakon uspješnog pohađanja obuka, tri novinara/ke će imati priliku da uz stručnu podršku mentora i honorar pripreme reportažu ili članak o Poglavlju 23, a koji će biti razumljivi za građane/ke, odnosno koji će na zanimljiv i jednostavan način približiti vladavinu prava i Poglavlje 23 građanima/kama Crne Gore.


Napominjemo da nije potrebno da novinar/ka bude zaposlen/a u medijima.

Prijave se vrše putem linka https://forms.gle/1cy1zbQPZW5Lv8yE9

Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail biljana.popovic@crnvo.me

Ove obuke se realizuju u okviru projekta „Poglavlje 23 u mojoj zajednici“, koji relizuje Centar za razvoj nevladinih organizacija u partnerstvu sa Centrom za seoski razvoj Petnjica, a podržan je kroz program „OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE” koji sprovode Centar za građansko obrazovanje (CGO), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP) i Politikon mreža. Projekat finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana