Komunikacija i povećanje vidljivosti projekata finansiranih od strane Evropske unije

Video uputstvo je jedna od aktivnosti projekta ,,Resursni centar za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori-faza II“ koji sprovodi Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) u partnerstvu sa NVO Natura i Instutom za medije. Projekat finansira Evropska unija.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana