Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori

Pred vama se nalazi Katalog obuka Resursnog centra za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori,  za novembar i decembar 2021. godine

Katalog, kao i obuke koje sadrži predstavljaju aktivnosti ,,Resursnog centra za organizacije civilnog društva –faza II” koji predstavlja zajednički projekat Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO) i naših partnera Instituta za medije Crne Gore i NVO Natura

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana