Zelena nagrada CBCG

Rok: 16/08/2024
Centralna banka dodjeljuje Zelenu nagradu CBCG, za najbolji rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem.

Na konkurs mogu da se prijave svi državljani Crne Gore, koji su stekli visoko obrazovanje, najmanje nivo VI, odnosno 180 CSPK, na nekom od univerziteta, fakulteta ili visokih škola u Crnoj Gori ili inostranstvu. Prijavljeni radovi treba da zadovolje kriterijume inovativnosti, teorijskog i empirijskog doprinosa afirmaciji najbolje prakse za djelovanje centralnih banaka i drugih regulatora i supervizora finansijskog sistema na izazove klimatskih promjena i njihov uticaj na stabilnost finansijskog sistema.

Zelena nagrada dodjeljuje se povodom 20. septembra, Dana ekološke države, a radove treba prijaviti do 16. avgusta 2024. godine. Autor najboljeg rada dobiće sertifikat i novčanu nagradu u iznosu od 3.000,00 EUR.

PRIJAVA ZA KONKURS ZA DODJELU ZELENE NAGRADE

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana