ReLOaD2 konkurs za NVO iz klastera ,,Tara”

Rok: 31/05/2023

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) raspisan je Poziv za predaju prijedloga projekata nevladinih organizacija iz Mojkovca, Kolašina i Pljevalja.

Konkurs se sastoji iz dva dijela:

  1. Za NVO koje imaju kapaciteta i višegodišnje djelovanje
    2. Za tek osnovane NVO i one koje se bave pitanjima mladih

Za sve zainteresovane nevladine organizacije, biće organizovana i obuka o upravljanju projektnim ciklusom kao i mentorska podrška tokom pripreme aplikacije. Datumi obuka, prioritetne oblasti, smjernice za NVO i svi potrebni obrasci za apliciranje na Konkurs dostupni su na sajtovima navedenih lokalnih samouprava.

https://pljevlja.me/konkurs-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-u-sklopu-regionalnog-programa-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-2-reload2-2/

OPŠTINE KOLAŠIN, MOJKOVAC I PLJEVLJA U PARTNERSTVU SA PROGRAMOM UJEDINJENIH NACIJA ZA RAZVOJ RASPISUJU: – Opština Kolašin (opstinakolasin.me)

https://www.mojkovac.me/aktuelnosti/821-konkurs-nevladinim-organizacijama-za-predaju-prijedloga-projekata-u-sklopu-regionalnog-programa-lokalne-demokratije-na-zapadnom-balkanu-2-reload2

ReLOaD2 program ima za cilj snaženje lokalne demokratije i jačanje kapaciteta nevladinih organizacija. Finansira ga Evropska unija, a sprovodi UNDP u partnerstvu s 14 lokalnih samouprava u Crnoj Gori, podijeljenih u pet klastera.

Rok za predaju aplikacija je 31. maj 2023. godine, do 15 sati.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana