ReLOaD2 Konkurs/Klaster Zajedno Nikšić i Plužine

Rok: 19/05/2023

Otvoren je  Konkurs nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području Klastera Zajedno Nikšić i Plužine (Opština Nikšić i Opština Plužine).

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web-stranici: www.me.undp.org, kao i na web-stranici Opštine Nikšić niksic.me i Opštine Plužine www.pluzine.me. Rok za predaju aplikacija je 19. maj 2023.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana