REKOM mreža pomirenja – Treći poziv za male projekte

Rok: 30/04/2023

REKOM mreža pomirenja je objavila treći poziv za organizacije civilnog društva iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine i sa Kosova da prijave male projekte koji doprinose uspostavljanju tranzicione pravde, izgradnji poverenja i regionalnom pomirenju.

Rok za prijavu je 30.4.2023.

Na sledećem linku je objava na sajtu REKOM mreže pomirenja u kojoj možete videti detaljnije informacije: https://www.recom.link/bhsc/podrska-lokalnim-organizacijama-civilnog-drustva-inicijative-tranzicione-pravde-i-izgradnje-poverenja-na-zapadnom-balkanu-rekom-mreza-pomirenja-3/

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana