Poziv za podnošenje prijedloga projekata – PUMP

Rok: 17/06/2024
Zero Waste Montenegro i Agencija za zaštitu životne sredine objavljuju JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “Za čistiju Crnu Goru” (fr. PUMP) koju finansira francusko Ministarstvo za evropske i spoljne poslove. Cilj ovog javnog poziva je podržati doprinos civilnog društva u upravljanju otpadom i sprečavanju zagađenja životne sredine u Crnoj Gori kroz jačanje uloge civilnog društva u oblasti prevencije i smanjenja zagađenja otpadom. 

Vrijeme objavljivanja javnog konkursa: 28.05.2024. godine.

Ukupna vrijednost drugog konkursa: 15,671 €

Maksimalna vrijednost budžeta po projektu: 1,000 – 3,000 €

Period podnošenja aplikacija trajaće do 17. juna 2024. godine do 16.00h.

Implementacija svih planiranih i odobrenih projekata se mora realizovati do 01.10.2024. godine.

Korisnici podrške ovog Javnog konkursa mogu biti registrovane nevladine organizacije i neformalne grupe građana/ki.

Zainteresovane strane projektnu ideju kao i obaveznu dokumentaciju popunjavaju i šalju putem maila info@cleanupmontenegro.me. 

Projekti sa ostvarenih minimum 65/100 bodova dobiće mogućnost da budu finansirani. 

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti aplikaciju na način definisan u Vodiču. Uslovi konkursa definisani su u Vodiču koji je dostupan za preuzimanje.

Sva dokumenta spremna su za preuzimanje na linku. Više detalja o pozivu i načinu prijavljivanja možete pronaći na Cleanup Montenegro web sajtu.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana