Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva

Rok: 15/03/2024
Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), u saradnji sa Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) objavljuje Poziv za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Programa dodjele malih grantova organizacijama civilnog društva u cilju doprinosa uspostavljanju vladavine prava i unaprjeđenju stanja ljudskih prava u Crnoj Gori.

Potrebna dokumentacija se nalazi na sajtu CEDEM-a u kategoriji Ostala dokumenta i obuhvata sljedeća dokumenta: Vodič za Poziv za dostavljanje predloga projekataPrilog I Prijavni formularPrilog 2 Prijedlog BudžetaPrilog 3 Izjava glavnog podnosioca i Prilog IV Izjava partnera. Sva tražena dokumentacija šalje se u štampanoj verziji poštom, kao i elektronski, najkasnije do 15. marta 2024. godine u 23:59h.

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana