Ponovljen poziv nevladinim organizacijama za program ReLOad2

Rok: 06/11/2023

Opštine Budva, Herceg Novi i Kotor i program ReLOaD2 pozivaju nevladine organizacije sa teritorija ovih opština da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opština iz sledećih prioritetnih oblasti: zaštita životne sredine, socijalna inkluzija i zaštita, rodna ravnopravnost, omladinska politika, kultura.

O pravu učešća, potrebnoj dokumentaciji i načinima predaje aplikacije više na linku https://hercegnovi.me/sr-yu/meni/meni-kultura/vijesti-kultura/1341-ponovljen-poziv-nevladinim-organizacijama-za-program-reload2-projekti-iz-oblasti-zastite-zivotne-sredine-socijalne-inkluzije-i-zastite-rodne-ravnopravnosti-omladinske-politike-i-kulture

Rok za predaju aplikacija je 6. novembar 2023. godine, do vremena istaknutog za predaju aplikacija.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana