Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori”

Rok: 03/12/2021

Na linku  https://www.gov.me/clanak/javni-konkurs-za-nvo-za-realizaciju-projekata-u-2021-u-oblasti-zastite-potrosaca možete pogledati Konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama za realizaciju projekata u 2021. godini u oblasti zaštite potrošača „Jačanje zaštite potrošača u Crnoj Gori“, koji je objavilo Ministarstvo ekonomskog razvoja.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana, od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 3. decembrom 2021.godine.

 

© 2021. CRNVO – Centar za Razvoj Nevladinih Organizacija. Sva prava zadržana